Jak politik plní usnesení zastupitelstva města

REKLAMA

Vytrvalý a bezbřehý kritik je karlovarský opoziční zastupitel Homolka (OCOJIMJDE). Právě ten dostal  po tvrdé kritice na kulturní program v letním kině úkol od zastupitelstva, který spočíval v tom, že právě věčně nespokojený Homolka uspořádá v letním kině jeden komerční koncert a ukáže všem, jak se to má dělat. Konečně bylo by to i pro něj za dost učinění, aby své soustavné a často i únavné kritizování měl už konečně i co opřít a ne jen, aby se o všech jeho tvrzení dalo s úspěchem a přehledem pochybovat, jako doposud.

Komerčním koncertem v Letním kině se myslí to, že ho nebude nikdo dotovat a už vůbec ne z veřejných peněz. Takto zastupitelé zadali usnesení, které zastupitel Homolka dostal za úkol.

Ale politik Homolka si dělá často své vlastní výklady toho, co kdo a kdy říká a neříká. Ostatně o tom svědčí i jeho přístup k informacím, který si vykládá také po svém. A to tak, že rozdává lidem, které si nepamatuje své osobní heslo pro přístup k informacím pro zastupitele města a pak když jsou podle něj jeho osobní údaje zneužity, tak požaduje po vedení města omluvu.

Po shlédnutí videa bude asi každému jasné ne jen to, o co jim jde, ale především i to, čeho je a není  schopen soustavný kritik, kterému nelze vyhovět prakticky v ničem, protože kritizuje jak vidno i sám sebe.

Vážený zastupitel Homolka nejdříve vyprovokoval diskusi, aby se později zjistilo je on sám měl být tím, kdo na jeho vlastní otázky měl odpovídat.

To už je do nebe volající.

Mnoho zastupitelů, když hovoří právě zastupitelé Homolka a Fujdiar odcházejí na toalety nebo pro občerstvení, evidentně je zajímá vše více než jejich často smutná a obehraná vystoupení, která čas od času uvede na pravou míru primátor, který jim připomíná, že nedávají pozor protože jejich dotazy byly často zodpovězeny už dávno a oni se zoufale dokolečka jen opakují.

Nejsmutnější je asi okamžik, kdy se Homolka dožaduje nahlížet do účetnictví soukromé společnosti.

Ve sportovní terminologii bychom mohli vše volně přeložit jako “nedovolené zdržování hry.”

Nejen, že Homolka zjevně zmateně formuluje své myšlenky a možná ani v danou chvíli asi netuší ani to, že nesplnil usnesení zastupitelstva, které sám větší měrou vyvolal, ale z videozáznamu zastupitelstva jasně vyplynulo, že kulturní akci ani jako pořadatel asi vůbec neuspořádal, protože o ní vůbec nic nevěděl. Z jeho slov i naprostý laik pochopí, že člověk, který se vyptává svých kolegů na to, co měl sám zajistit a je zcela mimo rámec základních informací a to ještě vše za přímého přenosu na jednání zastupitelstva. To už zapřít prostě Homolka nemůže.

Z trapné a tragikomické situace  se jej snaží vytáhnout primátor města, který si vzápětí uvědomuje, že omluvit neomluvitelné je prostě nemožné.

Zákulisní informace však hovoří o tom že pořadatel byl již dříve osloven společností KV City a původně byl koncert dohodnut na koupališti Rolava, nikoliv v Letním kině, kam jej ze svým politickým vlivem přesunul primátor Kulhánek (KOA). Sám totiž hovoří o tom, že to nakonec zařídil on sám.

Městská společnost KV City musí veškeré akce dojednávat pod dohledem města a tak je jasné, že požadavek primátora města na změnu místa byl jen politickým převzetím již připravované akce na Rolavě, nikoliv nové a už vůbec ne akce kterou údajně pořádal pan zastupitel Homolka.