Jak se žije v Karlovarském kraji

REKLAMA

Nejlépe se žije v Praze! Karlovarský kraj drží šestou pozici

Hlavní město Praha obhájilo prvenství v celostátním srovnávacím výzkumu Místo pro život. Excelentní zdravotnictví, vzdělávací soustava a infrastruktura, nejvyšší mzdy a bohaté volnočasové vyžití. To jsou oblasti, kterými se může Praha skutečně pochlubit. Stříbro bere Jihočeský kraj, bronz Královéhradecký kraj. Výzkum Místo pro život, který realizuje analytická agentura Datank, hodnotí desítky kritérií v osmi hlavních oblastech.

Praha je s přehledem nejlepším místem pro život v České republice. V porovnání s ostatními kraji vyniká především ve zdravotní péči, školství, infrastruktuře a mzdách. Oproti předchozímu ročníku si navíc dokázala polepšit v investicích určených na ochranu životního prostředí. Vynakládá na tuto oblast vůbec nejvyšší částku v přepočtu na obyvatele. I to přispělo k výraznému posunu v oblasti ekologie a životního prostředí z poslední příčky v roce 2016 na letošní šestou pozici. Praha se pyšní nejvyšším počtem lékařů a zubařů, lidé jsou nejméně nemocní, naděje na dožití je nejvyšší a je zde také nejvíce lůžek v nemocnicích. Vůbec nejnižší kapacity má ovšem v zařízeních pro seniory, což muže být v budoucnu problém. O atraktivitě pražských vysokých škol není pochyb, nejúspěšnější jsou také zdejší maturanti u státních zkoušek. Chybí zato dostatečné množství koupališť a bazénů, sportovních aktivit by si Praha zasloužila také více. Vedle životního prostředí je v Praze největší problém s bezpečností. Stane se zde nejvíce dopravních nehod a v objasněnosti trestných činů je zde policie nejméně úspěšná.

V Karlovarském kraji je nízká kriminalita

Karlovarský kraj si vede dobře v oblasti ekologie a životního prostředí. Má druhý nejvyšší podíl zeleně v České republice, bohatě investuje do ochrany životního prostředí a ze všech krajů produkuje nejméně podnikového odpadu. Především je ale kraj bezpečný. Má druhý nejvyšší počet policistů a také nejvíce objasněných trestných činů. Nikoho asi nepřekvapí, že zdaleka převyšuje ostatní v počtu lůžek v ubytovacích zařízeních v přepočtu na jednoho obyvatele. Mariánské Lázně, Františkovy Lázně, Karlovy Vary – lázeňství je v módě a je to znát! Přestože jsou kulturní akce na Karlovarsku atraktivní, je jich, stejně jako samotných kulturních institucí, v regionu stále málo. Kraj má co zlepšovat zejména v oblasti pracovního trhu. Vůbec nejnižší mzdy, nejvyšší dlouhodobá nezaměstnanost, k tomu je třeba připočíst výsledky v dolní polovině žebříčku ve všech dalších ukazatelích o zaměstnanosti. Vysoký podíl nezaměstnaných, a to i mladých lidí, slabá konkurence na pracovním trhu. Bohužel se nedaří využívat ani investičních pobídek z CzechInvestu – v tom je kraj druhý nejhorší.

Unikátní projekt MÍSTO PRO ŽIVOT srovnává životní podmínky obyvatel ve všech krajích České republiky. Vyhodnocuje jejich úroveň, sleduje je v dlouhodobém horizontu a snaží se iniciovat společenskou diskusi o hodnotách, které obyvatelé České republiky vyznávají. Kraje se hodnotí z pohledu desítek kritérií, která jsou rozdělena do následujících osmi oblastí: ekologie a životní prostředí, zdravotnictví a sociální sféra, péče o děti a vzdělávání, pracovní podmínky a kupní síla, volnočasové aktivity a turismus, rozvoj infrastruktury, bezpečnost, občanská společnost a tolerantnost. Princip hodnocení se opírá o tři hlavní pilíře. Objektivní kritéria získaná z nezávislých zdrojů, názory kolegia a průzkum prováděný mezi 2 800 obyvateli všech regionů. Informace o projektu najdete na www.mistoprozivot.com nebo na www.facebook.com/mistoprozivot.

POŘADÍ VE SLEDOVANÝCH OBLASTECH
Karlovarský kraj
2. Ekologie a živ. prostředí
9. Zdravotní a sociální síť
12. Péče o děti a vzdělávání
6. Volnočasové aktivity a turismus
5. Rozvoj infrastruktury
2. Občanská společnost a tolerance
14. Práce
5. Bezpečnost