14. června 2024

zprávy z Karlovarského kraje

Karlovarský politik má na krku exekutora

Mám Vás plné zuby, budeme se bavit tak trochu častěji, ale na Váš účet, takto komunikuje politik Per Ajšman (Zdraví Sport Prosperita), který v příloze zasílá trestní oznámení pro pomluvu, mimo jiné i na server karlovarskélisty.cz.  Inu pravda se vždy úplně nehodí.
REKLAMA

Mám Vás plné zuby, budeme se bavit tak trochu častěji, ale na Váš účet, takto komunikuje politik Per Ajšman (Zdraví Sport Prosperita), který v příloze zasílá trestní oznámení pro pomluvu, mimo jiné i na server karlovarskélisty.cz.  Inu, cizí pravda se vždy úplně nehodí.

Opakovaně neúspěšný politik Ajšman neprošel volbami. Nezískal důvěru občanů, ani doma v Toužimi, ani občanů Karlovarského kraje, ale na sociálních sítích za hranou slušnosti soustavně kritizuje snad  všechno, kromě současného vedení Karlovarského kraje, které mu je nakloněno jako žádnému občanu už jen proto, že Ajšman si do nedávna chodil, jako nikým nezvolený na neveřejná jednání orgánů kraje, kdy se mu prakticky zachtělo. Pak se dá pochopit, že takový VIP přístup Ajšman dokázal ocenit už je tím, že do vládnoucích krajských politiků veřejně a jízlivě nerýpal, jako do všech ostatních.
Veřejné informace o politikovi Petru Ajšmanovi  původem z Toužimi mimo jiné svědčí o nemalém dluhu a exekuci končícího pro neplacení dražbou nemovitého majetku. I tak nepříjemné jsou veřejně dohledatelné informace, které v případě politika mohou být pro občany a voliče skutečnou hrozbou s ohledem na jeho politickou nezávislost, nebo neovlivnitelnost. Zadlužený politik pro práci s veřejnými rozpočty a strategickými informacemi asi nebude to, co by občané úplně preferovali.
Navíc s podporou koaličních politiků je velmi nezvyklé už jen to, že vstupenka na neveřejná jednání není v souladu s dobrými mravy už jen vůči občanům a voličům, kteří svou důvěru svěřili těm, kteří s ní takto zachází.
Doposud se nestalo, aby se na zastupitelstvu Karlovarského kraje veřejně probíral politik bez mandátu,  kterého projednávají zastupitelé pro urážky a nařčení.  Podle citace zastupitelky Jitky Pokorné  je jasné, že Ajšman nejspíš už nejspíš  pořádně přestřelil.
Občané mají právo vědět vše o tom, kdo je ten moralizující politik, beroucí se bez jejich vědomí za jejich práva, zvedající před volbami karlovarská kontraverzní témata, která peticemi vydatně vyživuje a veřejně šíří na sociálních sítích po vzoru hnutí KOA.

Ve veřejném prostoru je přitom informace o tom, že na základě rozhodnutí soudního exekutora byla vydána dražební vyhláška pro elektronickou dražbu proti Petru Ajšmanovi. Podle dokumentu politik dluží známé bance, částku 6. 337 025,70 Kč s příslušenstvím. Zahájení dražby proběhlo dne 21.7.2021. Pro ověření pravdivosti informace lze podrobná data bezplatně získat na veřejném portálu dražeb, na adrese www.exdrazby.cz. Podle posledních informací, ale na umoření dluhu politika Ajšmana prodej nemovitého majetku nestačil, takže exekuce politika nebude hned tak vypořádána.

Podle dalších veřejně dostupných informací údajně Ajšman nakupoval a  stále dokola sliboval, že zaplatí, ale nezaplatil…


I taková informace je pro občany velmi cenná a důležitá, protože politik často pracuje s veřejnými rozpočty. V tomto případě je jasné, že Ajšman s politováním nezvládnul své vlastní finance, ať už jsou důvody jakékoliv. Zdali takoví politici jsou těmi správnými hospodáři pro veřejné rozpočty musí občané posoudit sami. Jsou to  jen fakta a nikoliv vyfabulované plácání na sociálních sítích, ze kterých se mnohým jen zvedá žaludek a pochybují o duševním zdraví jejich autorů.

Ano, politik z Toužimi a bývalý lídr kandidátní listiny (Zdraví Sport Prosperita) Petr Ajšman se v posledních měsících výrazně angažuje v Karlových Varech.

Existují veřejné zdroje tvrdící, že zadlužený politik bude po politickém krachu v Toužimi kandidovat v komunálních volbách v roce 2022 v Karlových Varech. Patrně si změní jako jiní trvalý pobyt, a jako „karlovarák“ si bude říkat u občanů o podporu při volbách do zastupitelstva města. 

Už nyní Ajšman aktivně přebírá nesplněné politické dluhy hnutí KOA, které se snaží oprášit a upřít tak pozornost voličů na nového „spasitele“ s protestní nótou, která se Kulhánkovi v minulosti skutečně vyplatila a vynesla ho do křesla primátora na dlouhých osm let. To, že ze slibů mnoho nezbylo, je jen otřesným mementem města, které je dnes ekonomicky zcela na dně a rozkulhané finance se budou dávat dohromady řadu let na úkor všech občanů města. 

Občané by měli vědět vše o politicích, kteří se aktivně angažují a veřejně propagují své názory, aby se mohli správně rozhodnout. Ale v Toužimi Ajšmanovi lidé, kteří ho dobře znají, hlasy ve volbách nedali. Proč?


Paradoxů není stále málo.

Když nejde převlékat politické kabáty, může stačit jen změnit politické hřiště.

Přespolních politiků, kteří se uhnízdili v zastupitelstvu občanů Karlových Varů je dnes už několik. Takoví „mocichtivci“ přes den dělají politiky v Karlových Varech a odpoledne si poklidně žijí v okolních obcích, kde je nikdo nezvolil, a kde skutečně bydlí. Zde vládnou skuteční starostové, kteří mají k obcím vtah a často jsou místní rodáky a nikoliv jen vypečení přivandrovalci, kteří s odřeným sluchem splnili amorálně jen zákonné podmínky .

I takové paradoxy dnešní moderní zákony obsahují.  (Dřívější právní úprava neumožňovala si jen účelově změnit trvalé bydliště před volbami a více dbala na to, aby občané, kteří se politicky angažují žili v dané obci a nebyli jen účelovými „politickými přivandrovalci“, kteří jen dobijí městskou pokladnu, bez vztahu k místu, kde ostatní od narození žijí)

Nejen líbivé fráze a kontraverzní témata, ale především podrobný a pravdivý životopis by měl být tím, čím se slušný politik začíná veřejně prezentovat. Ale o tom se politik Ajšman z pochopitelných důvodů  moc nerozšiřuje. Dnes už nejspíš víme proč.


Exekuce…

Dražební vyhláška… 


Veřejné okopávání kotníků lidem, kteří nikdy neměli problém se zákonem je dnes běžná mediální praxe.

Politik Ajšman často nevybíravě vypisuje na sociálních sítích o politicích, kteří na rozdíl od něj u voličů uspěli. Dokonce se nevyhýbá ani soukromým osobám, které nejsou politicky angažovány, aby je veřejně očernil vytahováním historických pseudokauz, které byly často v minulosti účelově zveřejněny a načasovány před volbami „smečkou novinářů“ používající tyto otřesné praktiky v politickém boji pro jim podobné politiky, kterým slouží.
To, že se po volbách opět náhodou zjistí, že se vlastně vůbec nic takového nestalo se lidé dozví jen okrajově, aby byla zachována novinářská „vyváženost a objektivita“. Ale nepravdivé očernění přetrvává dlouhá léta a nelze jen tak smazat. To zažilo už mnoho politiků, kteří odešli nebo se za čas vrátili, když se náhle před volbami stávali pedofily, podvodníky, lotry.  Beztrestní  a svobodní lidé, bez dluhů a exekucí dostali po volbách od „svinských plátků“ jen kratičkou omluvu, aby se jelo vesele dál.

Už se ozývají první soukromé osoby, které se chtějí bránit právní cestou proti nepodloženým špínám, šířící se sociálními sítěmi prostřednictvím politika Ajšmana z hnutí Zdraví, Sport, Prosperita.


poznámka redakce:

Kontakt pro veřejnost – redakce@karlovarskelisty.cz

Karlovarské listy i v minulosti byly terčem politických útoků, které hraničily s ohýbáním práce orgánu veřejné moci, ale pro pravdu, byť nepohodlnou se ve svobodné zemi lidé trestně nikomu nezodpovídají.

Jediné, co má pravda s pomluvou společné je první písmeno těchto slov.

Copyright © Všechna práva vyhrazena | Newsphere by AF themes.