22. května 2024

zprávy z Karlovarského kraje

Karlovy Vary mají konečně nový územní plán

O případném zrušení regulačního plánu bude rozhodovat odbor územního plánování. Podle vedení města a zástupců odboru ale i v případě zrušení regulačního plánu budou i pro lokalitu Na Vyhlídce platit omezení. Do územního plánu byly podle nich zapracované podklady územní studie CASUA, kterou si před lety nechalo město zpracovat. Studie obsahuje podobná omezení jako regulační plán, ale není závazná, má jen doporučující charakter. Bude ale potřeba v krátké době udělat změnu územního plánu.
REKLAMA

Po dlouhých patnácti letech „lenivého přešlapování a Kulhánkova nic nedělání“, mají Karlovy Vary nový územní plán (video s prezidentem Zemanem na konci článku) .

Zastupitelé Karlových Varů schválili nový územní plán města. Jeho zpracování trvalo skoro 15 let. Ale ani po této době neprošel návrh územního plánu hladce. Koaliční zastupitelé vzápětí po jeho přijetí navrhli zrušení regulačního plánu omezujícího výstavbu v lokalitě Na Vyhlídce. Hrozí tak, že pro tuto oblast, o které se ve městě dlouho mluví, regulativ nebude platit, upozornila opozice i členové spolku Chraňme Vary.

Na zastupitelstvu nastal paradoxní stav, kdy v jednom bodě zastupitelé přijali nový územní plán, který odkazuje na regulační plán. V následujícím bodě zastupitelé pak schválili návrh na zrušení regulačního plánu. Koalice ANO, Karlovaráků a ODS odmítla tyto body prohodit, jak požadovala opozice.

O případném zrušení regulačního plánu bude rozhodovat odbor územního plánování. Podle vedení města a zástupců odboru ale i v případě zrušení regulačního plánu budou i pro lokalitu Na Vyhlídce platit omezení. Do územního plánu byly podle nich zapracované podklady územní studie CASUA, kterou si před lety nechalo město zpracovat. Studie obsahuje podobná omezení jako regulační plán, ale není závazná, má jen doporučující charakter. Bude ale potřeba v krátké době udělat změnu územního plánu.

„Není to otázka jen územního plánu, ale pro tuto dotčenou část města máme ještě několik omezujících kritérií. Jednak je to památková rezervace, takže do toho zasahuje Národní památkový ústav a ministerstvo kultury. Také do toho zasahuje to, že jsme v UNESCO. To znamená, že tam jsou takzvané nárazníkové zóny. Takže já jsem přesvědčena, že tohoto území je ochráněno,“ řekla primátorka Karlových Varů Andrea Pfeffer Ferklová (ANO). S investorem bude vedení města o podobě výstavby Na Vyhlídce teprve jednat.

Jenže ani toto ujištění sdružení Chraňme Vary, neuspokojilo. „Bojíme se stavu mezi schválením územního plánu zastupitelstvem a termínem, kdy bude avizovaná změna územního plánu pro lokalitu Na Vyhlídce. V té době tam může dojít k neregulované výstavbě,“ řekl na jednání zastupitelstva Viktor Florian ze sdružení Chraňme Vary.

Není totiž ani jasné, jestli podnět ke zpracování změny územního plánu má dát zastupitelstvo, vedení města nebo samotný odbor územního plánovaní. Nový územní plán se kromě jiného věnuje obchvatu města a bytové výstavbě. Při zpracování se mimo jiné uvažovalo o dvou variantách vedení obchvatu města nebo variantách bytové výstavby. Úřad nakonec zvolil do územního plánu variantu velkého obchvatu, který je zanesen i v zásadách územního rozvoje Karlovarského kraje. U bytové výstavby byla zvolena oblast v severní části města, protože záměr na bytovou výstavbu v Doubí narazil na zamítavé stanovisko chráněné krajinné oblasti Slavkovský les i to, že jde o bonitní zemědělské pozemky.

Územní plán jako základní dokument pro územní plánovaní a stavební činnost už lázeňské město nutně potřebuje. Na jasná pravidla zástavby čekají zejména investoři. Město v minulých letech některé dílčí změny územního pánu schválilo, aby vyhovělo některým investorským záměrům. Větší zásahy se ale do územního plánu nedělaly.


Lenost a nic nedělání připoměl politiku Kulhánkovi, který má na svědomí v Karlových Varech mnoho zmaru za dlouhých osm let,  před časem i prezident Zeman. Ten se na páté návštěvě kraje odhodlal Kulhnánka nazvat lenochem, který nic nedělá.

Faktem je, že po Kulhánkovi v Karlových Varech nezbylo kromě prázdné městské pokladny z hola nic. Dnes hejtman Kulhánek vesele rozděluje těžce naspořené mimióny na Karlovarském kraji.

Copyright © Všechna práva vyhrazena | Newsphere by AF themes.