Kde teď bude zářit rozkulhané rodinné stříbro?

REKLAMA

Není to tak dávno, kdy Karlovarský symfonický orchestr /dále jen KSO/ účinkoval ve Volnočasovém areálu Rolava v pořadu „My hrajeme všude“. Pořad byl vždy uváděn Viktorem Braunreiterem, který je veřejnosti již dobře znám svým vlastním pojetím výkladu, které se z hlediska dějin hudby dosti často bohužel zcela zásadně až diametrálně liší. Dokonce na zámku v Ostrově nad Ohří při jeho častém angažmá, mu někdo z publika udělil velmi povedenou přezdívku „tajuplný čaroděj“. V KSO se vyskytuje několik kmenových hráčů, jejichž jména jsou již oficiálně tedy nesmazatelně uveřejněna na kandidátních listinách do voleb komunálních 2018.

Normální občan/smrtelník si v této souvislosti musí položit zcela zásadní otázku:..“to už ty hudebníky opravdu přestalo bavit to jejich hraní/vrzaní (řečeno lidově pozn. redakce) pardon poslání? Vždyť z toho ročního koláče viz rozpočtu městského, uzmou dosti luxusní krajíc na úkor jiných městských organizacích. Prý je to neuvěřitelných až 35 MIL. Kč?“ Jiní „zlý badatelé“ tvrdí, že například pan Martin Petr hobojista + současný kandidát za hnutí KOA do komunálu 2018 nebo pan Martin Ondráček violoncellista + rovněž kandidát za hnutí KOA do komunálních voleb v říjnových volbách si tímto způsobem /už 8 let po sobě/ přes primátora Petra Kulhánka hlídají svoji dotovanou truhlici, aby se všichni zaměstnanci z KSO měli jak „v ráji nebeském“. Jsou i mezi občany tací, co tvrdí, že pan Petr a pan Ondráček, tam dokonce musí být, neboť tímto způsobem hlídají kulturu ve prospěch všech spolubydlících obyvatel v Karlových Varech.

No, mým přímočarým selským pohledem se ptám, kdyby se toto tvrzení zakládalo na pravdě, kde byli pánové hudebníci a současní kandidáti z KOA pan Martin Petr nebo pan Martin Ondráček, když jim pro blaho občanů, zbourali bezostyšně jejich oblíbenou pergolu? Kde bude v roce 2019 na Rolavě účinkovat KSO? Pergola je ochraňovala před nesnesitelným vedrem, ale také případným deštěm. Každý přeci ví, že některé nástroje mají drahý lak, aby nepopraskal, tak je pergola všechny do jednoho zachraňovala. Proč pan Pert a pan Ondráček nezachránili jejich svatostánek před jeho zbouráním a devastací, když to vidí se svým politickým angažmá, tak „smysluplně a ohleduplně“? Jsou to přeci vazalové současného primátora, tak budou skákat jako koaly v politickém hnutí KOA, dokud jim k tomu bude Kulhánek falešně a rozkulhaně pískat.

Přestože se KSO pyšní honosným pořadem „My hrajeme všude“, tak pod pergolou v roce 2019, to už rozhodně nebude. O to se už primátor Kulhánek postaral se svými kamarády.

Ale za to se na staveništi pomalu tvoří hromádky a nejen tam.

Od doby památných slov, dnes hráče a politika Petra z hnutí KOA nejen, že se  jeho slova nenaplnila, ale do KSO přiteklo o více než 5 miliónů každý rok navíc.

“KOA SOBĚ A NIC TOBĚ”  

[carousel_slide id=’9109′]