Kotek vyzval Klsáka k rezignaci, důvodem je odvolání Preňkové

REKLAMA

Blíží ze zahájení Mezinárodního filmového festivalu.

Jako ze špatného filmu zněly zastupitelstvem města v Karlových Varech již od ranních hodin zprávy nespokojených učitelů, kteří v den konání zastupitelstva stávkovali. Na zastupitelstvo se dostavilo okolo dvaceti učitelů ve stávce společně s nespokojenými rodiči.

Po polední přestávce se konalo slyšení s ředitelkou školy Preňkovou, kde zaznělo množství stížností, které směřovaly jedna za druhou na její hlavu. Ředitelka nejspíš nezvládla svou manažerskou úlohu, podezření je stále na špatné vyúčtování školy v přírodě, které ani po sedmi měsících kompletně a správně nedodala kompetentním orgánům ani zastupitelům, kteří o ně požádali, hovořeno bylo o mnoho dalších  konkrétních pochybení, ta budou asi  dál prošetřována zřizovatelem, když už zazněla veřejně, snad budou radní konat. Ostatně kritika na zřizovatele byla jasná a apel na vyřešení celé rozvleklé a zpackané personální práce jak by smet. Učitelé a rodiče argumenty a kritikou rozhodně nešetřili. Kritiku sklidil i primátor Kulhánek (KOA) který Klsákovi pomáhal situaci ve škole řešit.

Došlo i na hlasování o odvolání náměstka Klsáka (KOA), ten byl zastupiteli obviňován z neschopnosti věc vyřešit, vše graduje již od listopadu minulého roku a do dnešního dne se situace jen zhoršuje. Nakonec zastupitelé Klsáka neodvolali. Když se o něm hlasovalo, podrželi ho koaliční partneři.

O pozdvižení se jako obvykle postaral i zastupitel Kotek, který barvitě popsal Klsákovo nekompetentnost a neschopnost teatrálním způsobem jemu vlastním, včetně  prokladů o impotentních schopnostech koaličních zastupitelů ve své předvolební řeči s hulvátskou rétorikou, jak bývá u něj již zvykem.

Zastupitelstvo vyzvalo ředitelku i Preňkovou k rezignaci svým usnesením, to schválila většina přítomných zastupitelů.

Krom Kotkovi exhibice zastupitelé hlasovali o závazku rady města odvolat ředitelku, ale to nejsilnější klub zastupitelů hnutí KOA nepodpořil a rada jako zřizovatel úkol od zastupitelstva nedostala .

Ředitelka Preňková, tak u zřizovatele již nemá podporu jako před půl rokem, radní se budou  muset celou věcí zabývat i přes prázdniny, protože zastupitelstvo již Preňkové důvěru nedalo.

Ta, ale zatím o odstoupení nebo vůbec o sebereflexi nebo popílu viny na tragedii, kde hraje hlavní roli neuvažuje, zastupitelé asi budou muset důvody pro její odvolání dále hledat.