23. května 2024

zprávy z Karlovarského kraje

Krematorium, roztržka mezi poslankyní/hejmankou a primátorem

KVListy_

REKLAMA

Hejtmanka a poslankyně Vildumetzová (ANO) si pozvala na kobereček primátora Kulhánka (KOA). Důvodem je ukončení kremačních služeb města Karlovy Vary. Po té následovala facebooková  masáž Kulhánka na profilu Vildumetzové :

,,Na téma karlovarského krematoria jsem se dnes sešla s primátorem města Karlovy Vary panem Petrem Kulhánkem. Chtěla jsem vědět, proč město nenechalo opravit starou kremační pec, nebo nepořídilo novou, a raději nechá převážet zesnulé do krematoria poblíž Chomutova. To je z mého pohledu nepřijatelné, protože pro pozůstalé je to velmi citlivé a jen těžko se smíří s myšlenkou, že k žehu dojde mimo město, mimo Karlovarský kraj. Nehledě na to, že se náklady pro pozůstalé navýší zhruba o 1 tisíc korun. Schůzky se zúčastnila i současná provozovatelka krematoria, která by dokonce byla ochotna vzít si úvěr na opravu či pořízení nové pece za podmínky, že od města dostane řádnou nájemní smlouvu na předem dané období. Reakce pana primátora mě velmi překvapila. Město podle něj systém zavedený před rokem, tedy odvoz zesnulých do krematoria u Chomutova, nechce měnit, nadále krematorium v Karlových Varech nehodlá mít, protože je v zastavěné části, v intravilánu, a navíc primátor nemá žádné stížnosti občanů na odvozy zesnulých a všichni jsou spokojeni. Výhledově by nebyl proti tomu, aby se postavilo nové krematorium na jiném místě. Musím říci, že tento postup vedení města mě doslova šokoval. Nejprve mělo zajistit opravu nebo výměnu kremační pece, aby mohla nadále fungovat, a teprve pak uvažovat o realizaci nového krematoria. Denně se na mě lidé obracejí a chtějí, abych v tom něco udělala. V každém kraji je krematorium, měl by jím disponovat i Karlovarský kraj a je velkou ostudou, že to město nechalo dojít až do tohoto stavu, kdy je pec mimo provoz. Se situací seznámím kolegy v Radě kraje a oslovím i všechny starosty. Budu chtít znát jejich názor na budoucnost krematoria v Karlových Varech, které slouží od roku 1933 nejen obyvatelům města, ale také dalších měst a obcí.“

„Rada města vzala na vědomí informaci o jednání primátora Kulhánka a hejtmanky Vildumetzové ve věci kremační pece a konstatovala, že je připravena jednat s Karlovarským krajem o vybudování krajského krematoria mimo městskou zástavbu,“ uvedl náměstek primátora Čestmír Bruštík (NEZ).

,,Město Karlovy Vary historicky provozuje ve vlastním majetku a na vlastní náklady krematorium. Zastupitelé v minulosti nechtěli pro své občany zdražit a tak nejlevnější cenu v ČR získaly bez jakéhokoliv přičinění všechny obce v kraji, ale provozní náklady platily jen Karlovy Vary. Nikdo z celého kraje nepřidal městu na provoz krematoria jedinou korunu. Dalším důvodem ukončení provozu je, že celá stavba už technologicky dosloužila a po více než půl století již není na okraji města, ale přímo v jeho středu a je možné po dosloužení  zastaralé technologie vybudovat opět na okraji města kremační provoz nový a na stávajícím místě ponechat smuteční síň,“ uvedl náměstek primátora Michal Riško (ČSSD).

Náměstek primátora Jiří Klsák (KOA) uvedl, že historicky bylo krematorium postaveno na okraji města a postupem času došlo k okolní zástavbě bytovou výstavbou a dnes je krematorium v intravilánu a nikoliv na okraji jak tomu bylo v minulosti.

Dosloužilé krematorium bylo původně na okraji města, ale po čtvrt století se nachází uprostřed obytné části města a dokonce uprostřed Karlových Varů.

Hejtmanka Vildumetzová populisticky před volbami prohlašuje, že za ní chodí občané, ale ku podivu Magistrát města nezaznamenal jedinou stížnost od občanů města Karlovy Vary. Důvody jsou jasné. Především občané Růžového Vrchu jsou vlastně spokojení, parapety u svých oken mají čisté a kouření kremační pece je již neobtěžuje a mohou si konečně v létě větrat jako občané v Sokolově, Chebu nebo v Horním Slavkově.

Krematorium, které spádově nyní využívají smuteční síně v Karlovarském kraji je u rychlostní silnice za Chomutovem mimo obec Hrušovany (VYSOČANY).

Snad řešení politici najdou například  formou společnosti, kde budou mít velké obce v kraji své zástupce a budou se podílet na jejím provozu.

Klidné a věcné řešení je zatím luxusem, kterého si občané moc neužili. Krom litánií na facebooku by možná občany potěšilo řešení.

Následující komentář z facebooku, není vulgární ani šokující: ,,POSTAVIT MIMO MĚSTO“

Kromě facebookové masáže od Vildumetzové si dříve užil Kulhánek i masáž opravdovou, ale ani jeden z politiků žádné řešení nepřinesl.

 

https://www.facebook.com/letofest.cz/videos/1632549300206651/

Copyright © Všechna práva vyhrazena | Newsphere by AF themes.