Křižovatka ve Žluticích je konečně zmodernizována

REKLAMA

Nejfrekventovanější křižovatka  ve Žluticích je po rekonstrukci. Komunikace je nyní bezpečnější a umožní větší plynulost provozu. Na její modernizaci získal kraj dotaci z Integrovaného regionálního operačního programu. Celkové náklady činily 4,5 milionu korun.

Stavbu, která byla realizována za částečného omezení silničního provozu, prováděla od dubna letošního roku  Eurovia CS, a.s. Oprava spočívala v  rozšíření stávající komunikace a úpravách mostu. Náklady budou z 85 % pokryty z dotace Evropské unie, 5 % výdajů bude uhrazeno ze státního rozpočtu. Zbytek okolo půl milionu korun půjde z rozpočtu Karlovarského kraje.   Další prostředky vložilo do úprav křižovatky i město Žlutice., které zajistilo rekonstrukci části sousedící památkové zóny, výstavbu nových chodníků, další úpravu veřejného osvětlení a výjezdy pro autobusy.

Dříve nevyhovující křižovatku se kraj rozhodl zmodernizovat především z důvodu zvýšení bezpečnosti a plynulosti silničního provozu. Křižovatka je dnes přehledná. Rozcestí plní funkci důležité dopravního  a velmi frekventovaného průsečíku  pro místní i regionální dopravu. Silnice  ve směru na Nečtiny a Úněšov v Plzeňském kraji, a silnice  na Močidlec a Manětín se zároveň připájí na silnici budoucí D6 ve směru na Karlovy Vary a na Prahu.