Kulhánku, 6,3 mld. nejsou vaše peníze, ale občanů kraje

REKLAMA

KVL/fotokoláž

Krajská opozice, která vyjednala peníze pro Karlovarský kraj na jeho pouhelnou transformaci bije na poplach.

Obvinění padají na hlavu hejtmana Kulhánka a jeho politické souputníky, kteří údajně netransparentně zachází s veřejnými penězi občanů Karlovarského kraje.

Zásadně nesouhlasíme s výběrem strategických projektů a celým procesem implementace JTF v našem kraji. Dle našeho názoru je tento proces netransparentní a některé vybrané projekty podle našeho názoru postrádají transformační potenciál.

Nejzávažnějším pochybením krajské vlády je naprosté utajení všech informací, které se procesu transformace a rozdělování alokované částky týká. Neproběhla totiž žádná veřejná diskuse o krajské strategii, nediskutovalo se nad předloženými projekty, nediskutovalo se nad parametry výběru projektů a navíc i jména samotných hodnotitelů nebyla žádným krajským orgánem schválena, což v Moravskoslezském kraji bylo úplně naopak, hodnotitelé byli zveřejněni a schválila je rada kraje.

Je to sólová jízda hejtmana a radních, kteří stále nepochopili, že oněch alokovaných 6,3 miliardy korun nejsou jejich peníze, ale peníze celého Karlovarského kraje. A právě proto by se k otázce transformace mělo přistupovat úplně jinak, měla být vedena široká diskuse a mělo dojít k nějaké shodě.

To se však nestalo a já osobně se domnívám, že některé projekty vybrané anonymními hodnotiteli nesplňují transformační charakter a že nám budou buďto ministerstvy nebo Evropskou komisí vráceny. Navíc v celém procesu hraje podivnou roli soukromá poradenská agentura AQE, která měla údajně nejen vybírat hodnotitele, připravovat kritéria hodnocení, ale navíc i zpracovávat některé projekty. Vše tedy zavání tím, že celý proces neřídí kraj, ale soukromá společnost, která je velmi štědře placena z krajského rozpočtu a přitom podniká kroky, které jsou v naprostém rozporu s transparentností a korektností.

S takto pojatým procesem transformace regionu nemůžeme souhlasit, a proto jsme také při hlasování na zastupitelstvu odešli ze sálu, protože celý postup připomíná proces ROP Severozápad.

zdroj: opoziční zastupitelský klub hnutí ANO 


Odpovědné hospodaření nebo jen vypočítavé utrácení ze společné kapsy.

V minulosti Kulhánek podle libosti utrácel osm let veřejné peníze v Karlových Varech, kde jako politik hrál roli primátora. Výrazně upřednostňoval své politické kolegy, nejvíce z hnutí KOA. Ti v mnoha případech byli příjemci veřejných peněz, často byli i politicky dosazení a s hnutím KOA  až familiérně propojení.
Ale  nejvíce veřejných peněz občanů města schlamstl na úkor ostatních organizací Karlovarský symfonický orchestr, ve kterém působí přímo členové Kulhánkova politického projektu Karlovarské občanské alternativy (KOA).
Rozfofrovat peníze v měkkých projektech na kulturu asi umí každý, ale na vyluxování městské pokladny už je potřeba pořádný žaludek a apetit.
Původně malý KSO, který vznikl pro potěchu lázeňských hostů skutečně schlamstl za výrazné Kulhánkovi podpory každý rok jeho vlády jeden milión navíc. Během osmi let KSO vyrostl do nesmyslných rozměrů. Taková tělesa jsou schopny vyživovat jen rozpočty velkých měst, jako je Praha nebo Brno. Malá městečka okresního formátu s pouhými 48 tisíci obyvateli, kteří dostávají nejmenší mzdy v zemi je pro občany jen vyžírkou na úkor ostatních služeb, které město musí ze zákona pro občany plnit. Krmit veřejnými penězi živelně rostoucí armádu zpolitizovaných muzikantů, kteří nejsou schopni se sami uživit, zákon obcím neukládá. Už vůbec ne, na úkor ostatních služeb pro občany.
Po osmiletém zmaru Karlových Varů se Kulhánkův apetit po moci a veřejných penězích „dokulhal“ až ke krajské pokladně, ale tam mocichtivost karlovarského maloměšťáka nekončí. Už řadu let se Kulhánek snaží propasírovat ke státní pokladně, takže útok bude opět veden na sněmovnu a možná i na senát. Z veřejných peněz občanů žije Kulhánek už dlouhá léta.


 

V Karlových Varech se občané mohou těšit z hrůzného hospodaření na dlouhé období splácení dluhů, zatíženou radnici nesmyslnými mandatorními výdaji pro kamarády a vnitřní dluhy, vybudované v dlouhodobě podinvestované správě městského majetku a infrastruktury.

Kulhánkovo lidi mají dobře obšancovaná místní media, takže se mnoho o netransparentních aktivitách občané Karlovarského kraje nedozví, stejně jako celou sérii trestních oznámení, kterým z období politiky Kulhánek čelil. Jinak lační reportéři po zprávách, jsou dnes spíš laxní. Politik Kulhánek je jejich bývalí kolega, a možná proto se dřívější novinářské senzace již dnes vůbec nekonají. Kulhánkovo koaliční „otloukánci“ jsou dnes jen vazalové.


další články: