Nová priorita vlády, dostavba D6 se oddaluje

REKLAMA

Po nástupu Martina Kupky (ODS), který je ministrem dopravy od 17. prosince 2021 se zřejmě mění i priority dostavby dálničních úseků. Ještě před rokem byly plány dostavby D6 v celkem jasných konturách a někteří občané Karlovarského kraje měli radostnou vizi, že se dožijí doby, kdy bude konečně dálnice do Prahy hotová.

Je ODS odpovědná za odstrčení Karlovarského kraje od původních  vládních priorit?
Karlovarský kraj  je snad poslední, který nemá napojení na dálniční síť v ČR. Prvním krokem je oddálení výstavby jednoho z úseků o jeden rok, ale místní občané si dobře uvědomují, že oddalování investic do Karlovarského kraje může pokračovat do nekonečna, jako tomu bylo za posledních třicet let. Aktuálně je za dopravu v Karlovarském kraji odpovědný občanům politik Jan Bureš (ODS), který je zárověň starostou Ostrova, krajským zastupitelem a  nově poslancem parlamentu ČR. I přes tolik důvěry občanů v ODS je to právě opět ODS, která činí taková rozhodnutí.

V roce 2023 měla být zahájena stavba úseku na D6 mezi obcemi Knínice a Bošov na Karlovarsku. Jde o jeden z posledních čtyř nových úseků, které se všechny nacházejí na území karlovarského okresu. Podle aktuálních informací Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) ale dochází k oddálení výstavby dálnice.

Aktuálně pozastavená trasa navazuje na stavbu Žalmanov-Knínice a pokračuje východním směrem až ke stavbě Bošov-Lubenec. Je vedena mimo obydlené oblasti v mírně zvlněném terénu. Na trase je 6 mostních objektů, tím největším je most přes údolí potoka Velká Trasovka, jeho nosná konstrukce je dvoutrám délky 495 metrů. Druhý velký most o délce 239 metrů je přes trať Českých drah a údolí potoka Malá Trasovka. S přeložkou silnice souvisí 6 elektro a slaboproudých přeložek, 15 vodohospodářských objektů, vegetační úpravy a jiné objekty.
Stavba „D6 Knínice–Bošov“ je jedním z úseků přestavby silnice I/6 na dálnici D6. Hlavní náplní stavby je tedy zkapacitnění a úprava stávající dvoupruhové silnice I/6 v úseku mezi obcemi Knínice a Bošov. Ta je v současné době vedena po dvoupruhové komunikaci v šířkách asi 8–10 metrů.

Ani argumenty, které upozorňují na jednu z nejvyšších nehodovostí v ČR s mnoha smrtetnými následky zřejmě nestačí.