22. června 2024

zprávy z Karlovarského kraje

Opozice žádá mimořádné zastupitelstvo

REKLAMA

Karlovy Vary, 24. února – Zastupitelské kluby KOA, Pirátů a KSČM podaly v pátek 21. února žádost o svolání mimořádného zasedání zastupitelstva města. Hlavním důvodem jsou změny ve vedení městských firem, nejasnosti při odvolávání odborné rady Kanceláře architektury města a škrty ve spojích MHD. Své podpisy připojilo všech 12 opozičních zastupitelů a primátorka tak musí zastupitelstvo svolat nejpozději do 13. března.

Hlavním impulsem bylo náhlé odvolání čtyř ředitelů městských příspěvkových organizací na radě 18. února, ke kterému došlo až v bodě různé, kdy už nebyli přítomni zástupci opozice. Účelovost akce podtrhuje rychlost vyhlášení výběrového řízení, jehož uzávěrka je již
6. března. „Celý způsob odvolání vyvolává víc otázek, než by bylo příjemné. Vedení města nepřišlo se žádným vysvětlením. Pokud je situace v daných společnostech skutečně neúnosná, mají občané právo o této skutečnosti vědět. Pokud by město vedení opravdu chtělo pracovat koncepčně na městských firmách, přilákat odborníky odjinud, nejednalo by tak překotně,“ sdělil za zastupitelský klub Pirátů Jindřich Čermák.

Druhým navrhovaným bodem programu mimořádného zastupitelstva je změna v odborné radě Kanceláře architektury města Karlovy Vary. „Vedení města hazarduje s pověstí a nezávislostí KAM KV tím, že samo porušuje zřizovací listinu organizace. Personální změny vysoce odborného orgánu nevyšly z popudu ředitele, ačkoliv on jediný má k tomu mandát. Na radu města nebyla předložena žádná písemná žádost nebo návrh,“ vysvětluje za zastupitelský klub KOA Petr Kulhánek.

Třetím důvodem ke svolání jsou změny v jízdních řádech MHD. „Vzhledem k tomu, že při projednávání v únoru neměli zastupitelé relevantní a kompletní informace, považujeme za důležité opětovně tento bod projednat. Obrací se na nás desítky lidí, kterým změna výrazně zasáhne do života. Jedná se nejen o seniory, ale i o zaměstnance, či maminky s dětmi. Nespokojeni jsou zaměstnanci a návštěvníci krajské knihovny, obyvatelé Rybář, Doubí a dalších čtvrtí,“ doplňuje za zastupitelský klub KSČM Věra Bartůňková.


Občané města apelují na opoziční zastupitele.

Bezohledná a konfrontační politika současné koalice začíná zvedat ze židlí mnoho občanů.

Radní přeci nemohou vyhlásit válku občanům, kteří je do zastupitelstva zvolili.

Naposledy bylo takhle horko při kauze losovačky KV Arény.


TO JSOU ČLENOVÉ RADY, KTEŘÍ ZVEDLI ZE ŽIDLÍ MNOHO OBČANŮ MĚSTA


Žádost o svolání mimořádného zasedání zastupitelstva města Karlovy Vary

My, níže podepsaní zastupitelé města Karlovy Vary, v souladu s ustanovením § 92, odst. 1 zákona o obcích č. 128/2000 Sb. , ve znění pozdějších předpisů, tímto žádáme o svolání mimořádného zasedání zastupitelstva města Karlovy Vary, na jehož program budou zařazeny body:

 

1)     Odvolání ředitelů příspěvkových organizací města

2)     Personální změny ve složení Odborné rady Kanceláře architektury města, p.o.

3)     Optimalizace MHD v Karlových Varech

Na radě města 18. února 2020 došlo k bezprecedentnímu kroku, kdy byli náhle, bez konzultace, v bodě “Různé”, odvoláni ředitelé čtyř příspěvkových organizací města. Zejména způsob jednání a odvolání je lidsky naprosto nepochopitelné, jakkoli možná manažersky obhajitelné. Náhlý krok působí jako výkřik bez vize a samotné překotné vyhlašování nových výběrových řízení může způsobit velmi výrazné škody.  V okamžiku, kdy je Vřídelní kolonáda v havarijním stavu, je výměna ředitele hazardem.

Také na radě 18. února 2020 došlo k personálním změnám v odborné radě Kanceláře architektury města Karlovy Vary. Rada města porušila zřizovací listinu organizace. Složení odborné rady kanceláře navrhuje její ředitel, rada města následně schvaluje. Přesto nebyl poskytnut písemný návrh, nebo jen souhlas ředitele KAM KV s touto změnou. Vzhledem k pečlivě budované prestiži instituce, která stojí na osobě ředitele Kroppa a jeho týmu, se jedná o hrubý zásah do svobodné činnosti KAM KV.

Po zveřejnění jízdních řádů je zřejmé, že dojde k výraznému zhoršení dopravní dostupnosti pro většinu obyvatel Karlových Varů. Nové jízdní řády nemají vazbu na připravovaný Plán udržitelné městské mobility a Generel dopravy města Karlovy Vary. Zhorší se dopravní dostupnost okrajových částí i lázeňského centra města; lidé např. ze sídliště Čankovská přijdou o komfortní spojení s Rybářemi. Omezení spojů rovněž výrazně ztíží dostupnost Krajské knihovny Karlovy Vary a dalších institucí v areálu krajského úřadu. Velká část obyvatel města se za svými zájmy, vzděláváním a kulturou dostane jen s velkými komplikacemi. Vzhledem k tomu, že při projednávání v únoru neměli zastupitelé relevantní a kompletní informace, považujeme za důležité opětovně tento bod projednat.

Zastupitelé klubů KOA, Pirátů a KSČM


Karlovaráci píší petici proti populismu Karlovaráků

Copyright © Všechna práva vyhrazena | Newsphere by AF themes.