Pirátská zastupitelka nenahlásila střet zájmů a odhlasovala si krajskou dotaci

REKLAMA

(Karlovy Vary, 7. 5. 2021) – Vládnoucí koalici Karlovarského kraje stačilo jen pár měsíců na to, aby porušila snad všechny zásady slušnosti, transparentnosti a politické etiky. Posledním důkazem naprostého nerespektování transparentnosti je schválení dotace spolku Marienbad Film, z. s., v jehož statutárních orgánech zasedá i uvolněná krajská zastupitelka za Piráty Markéta Monsportová.

„Tento spolek žádal o dotaci, kterou bez problémů dostal. Členka statutárního orgánu tohoto spolku je totiž uvolněná krajská zastupitelka za Piráty Markéta Monsportová, která vše předjednala a pak sama svým hlasem podpořila. Skutečnost, že je ve střetu zájmů se vůbec neobtěžovala přiznat. Přesně za to kritizují Piráti ostatní, ale sami dělají to samé. Hlavně to rychle schválit, ať už jsou peníze takříkajíc doma,“ popisuje opoziční zastupitel Martin Hurajčík naprosto neseriózní hlasování uvolněné krajské pirátské zastupitelky.
Spolek Marienbad Film přitom není příjemcem dotace poprvé. Na konci loňského roku, kdy se vlády v Karlovarském kraji ujímal nynější slepenec jedenácti politických uskupení, byla totiž této společnosti zpětně schválena dotace pro loňský rok. „I napoprvé proběhlo schvalování o dotaci pro tento spolek bez problémů. Zastupitelka hlasovala pro dotaci stejně jako nyní. Nemám problém podpořit přínosné akce, ale musí to být podle pravidel a ne podle toho, kdo o dotaci žádá“ pokračuje dále Hurajčík, který na posledním jednání krajského zastupitelstva na problematické chování Markéty Monsportové upozornil. „Já sice jsem členkou statutárního orgánu, ale nejsem nijak aktivní,“ bránila se naprosto bezostyšně uvolněná zastupitelka Monsportová, která se i přes toto upozornění aktivně účastnila hlasování.
„Jedná se o naprostou nehoráznost, netransparentnost a další obrovský přešlap krajské vlády, která si nedělá s dodržováním alespoň základních etických pravidel žádné vrásky. Kdyby to udělal někdo jiný, tak je oheň na střeše“ dodává Martin Hurajčík s tím, že v Karlovarském kraji je mnoho dalších subjektů pořádajících kulturní akce, které by alespoň malou dotaci potřebovaly. „Jenže ty nemají ve svých orgánech Markétu Monsportovou nebo jiného pirátského zastupitele, který by hladké schválení dotačních peněz zajistil,“ dodává opoziční zastupitel.
TZ: opoziční zastupitelský klub

KOMENTÁŘ KVL

Na sociálních sítích  „skromné pirátky“ je jasně vidět, že marketingově se „práce zadarmo“ dá politicky přetavit na veřejnou funkci za desítky tisíc měsíčně, ale pak už je potřeba za peníze daňových poplatníků poctivě odvádět tu skutečnou službu pro občany, i když se posílají peníze těm „kamarádům“, co pracují dál „zadarmo.“ Komedianti a kejklíři nikdy zadarmo nepracovali, ale možné to teoreticky je.

zdroj:facebook.com

Kromě opěvování transparentnosti a „práce zadarmo“ je u političky nejvíce k smíchu zveřejňování smluv, kdy často měkké projekty na kulturu jsou od zveřejňování smluv zcela osvobozeny, ačkoli tahají často nejvíce peněz z veřejných rozpočtů přímo do soukromých rukou.


„IG TYKVE“

REKLAMA


Porušení zákonné povinnosti veřejného funkcionáře je notoricky známou věcí. V tomto případě lze konstatovat, že iQ tykve se dá aplikovat, přímo na všechny veřejné funkcionáře, kteří neznají základní věci.

Veřejný funkcionář nesmí ohrozit veřejný zájem například nesplněním povinnost vystoupit na jednání orgánu a sdělit osobám, které jsou odpovědné za přijetí daného rozhodnutí, to, že na věci má osobní zájem a jaký ten zájem je. Trochu paradoxním se může zdát, že za nesplnění této povinnosti mu hrozí pouze přestupková odpovědnost, tj. uložení pokuty do 50 000,- Kč

Paradoxně volení zástupci nemusí splnit ani základní znalost minima právních předpokladů pro způsobilost funkce veřejného funkcionáře ( zastupitele), proto je v ČR možné, že občany zastupují i ti, jejichž kvalifikací může být jen pouhá svéprávnost.


připravujeme:

Měkké projekty pojídačů veřejných rozpočtů se pomalu přemisťují vycucaných Karlových Varů na Karlovarský kraj.