Pokračují kotlíkové dotace administrované Karlovarským krajem

REKLAMA

Už druhou výzvu v rámci první vlny kotlíkových dotací kraj vyhlásil 28. dubna, jako pokračování dotace, kterou připravila v minulém volebním období pro občany kraje ČSSD a obecně byla oblíbená ve všech krajích v ČR.

Karlovarský kraj patří k regionům s  malou průmyslovou zátěží a tudíš lepším životním prostředím, ale některé oblasti přesto zatěžují emise z lokálních zdrojů vytápění. Ministerstvo životního prostředí umožnilo rozdělit úředníkům kraje více něž osm milionů korun, které by měly stačit na výměnu přibližně 65 kotlů.

Příjem žádostí úředníci  zahájí 5. června ráno od 7 hodin v budově A krajského úřadu. Každý zájemce může osobně přinést maximálně dvě žádosti. Formulář žádosti včetně všech dokumentů bude zveřejněn spolu s výzvou na internetových stránkách kraje.

Nově pořizované tepelné zdroje musí splňovat jednotlivé druhy podporovaných zdrojů vytápění, které jsou definovány v nařízeních Evropské komise a odpovídají normám ČSN. Žadatele při výběru nového kotle mohou využít doporučený seznam podporovaných výrobků, který je k dispozici na stránkách Státního fondu Životního prostředí.

Pracovníci krajského úřadu, kteří mají na starosti kotlíkové dotace občanům ochotně a odborně pomohou s informacemi a administrací žádostí, Kamila Caháková, tel: 354 222 424, email: kamila.cahakova@kr-karlovarsky.cz a Lucie Krajňáková, tel: 354 222 487, email: lucie.krajnakova@kr-karlovarsky.cz.