25. července 2024

zprávy z Karlovarského kraje

Politici chtějí omezit podnikatele vyhláškou

REKLAMA

Problémy v oblasti porušování veřejného pořádku řeší karlovarští politici tak, že podnikatelům zadali ultimáta a nastavili termíny. Nejdříve do konce prázdnin, a pak do poloviny září. Během posledních dní situaci politici vyhodnotili s nehorázným verdiktem. Potrestají všechny, jen ne ty, co porušují zákony.

„Jednali jsme o tom s městskými strážníky i Policií České republiky a na základě toho připravujeme vyhlášku, která provoz omezí,“ uvedla primátorka Andrea Pfeffer Ferklová (ANO), která dříve sama pracovala v hotelnictví.

Kdo by očekával posílení hlídek Policie a strážníků, nebo efektivní a profesionální řešení konkrétních problémů od  lidí placených z veřejných rozpočtů, asi by se mýlil.

Podle veřejných informací měli politici s provozovateli podniků několik jednání, na nichž se dohodli, že se podnikatelé pokusí své návštěvníky zklidnit. A protože podnikatelé problémy s nočními podniky v Jaltské a ulici Davida Bechera nevyřešily, tak se vedení města rozhodlo, že nakonec jejich provoz omezí speciální vyhláškou.

Mají si snad veřejný pořádek ve městě řešit občané sami?

Nekompetentní ultimáta z řad politiků směrem k omezování svobody podnikání, suplování práce Policie a strážníků trochu připomínají dobu totalitních praktik socialistického politbyra, než moderní radnici se servisem pro své občany. Vracet se do dob, kdy se lidé báli vyjít do ulic jen proto, že na každém rohu fízloval pomocník veřejné  bezpečnosti nebo závodní milicionář už v Čechách byly.  Občané, kteří svobodně podnikají a platí řádně daně mají dostat od státu a místní samosprávy odpovídající servis a služby, ale karlovarští politici se zřejmě rozhodli jen pro represivní omezování podnikání slušných lidí, kteří si je platí ze svých daní.

Například v hlavním městě jsou za rušení nočního klidu a drobné výtržnosti ukládání pokuty v horní zákonné hranici a každý, kdo si zkusil porušovat zákony v Praze si draze za své protiprávní jednání zaplatil. Dokonce padaly i soudní zákazy v případě opakování. Na místo postihování občanů, kteří vytváří práci a platí daně v Praze postihují ty, kteří porušují zákony.

I přes jeden chytřejší nápad politiků než druhý, veřejný pořádek na ulicích nemohou převzít místní podnikatelé do svých rukou, protože by to bylo nejen nezákonné, ale občané města si za tyto služby připlácejí navíc ještě prostřednictvím zřízené Městské policie, která disponuje zákonnými oprávněními, technickými a represivními prostředky sloužící k tomu, aby vyřešili právě ty, kteří porušují zákon.


Informace v souvislostech
V minulosti byla zřizována radou města komise pro bezpečnost, která se zabývala palčivými otázkami města, ale tu současná koalice v čele s primátorkou Ferklovou zrušila. Možná proto dnes politici zoufale řeší problémy tak amatérsky,  jako nikdy před tím.  
Copyright © Všechna práva vyhrazena | Newsphere by AF themes.