Smrtící věž

REKLAMA

Smrticí věž leží v Karlovarském kraji, která se nachází v Ostrově nad Ohří. Tato věž je sedmipatrová, postavená z červených cihel. Sloužila v letech 1951-1956 v táboře Vykmanov II.

Tento tábor patřil mezi nejobávanější, likvidační tak zvané ELKO. Muži byli označování (muklové), kteří zde pracovali a byli určeni k likvidaci.

Vykmanov leží na katastrálním území v Ostrově od roku 1409. Místo bylo využíváno konečné  přesívání uranové rudy. Byla využívaná na vývoz do tehdejšího sovětského svazu. Vězni bez ochranných obleků, dopravovali rudu do nejvyššího patra, kde byla přesýpaná a drcena. Úprava došla až do přízemí, kde byla vězni napěchovaná do železných sudů. Tato věž se nachází při silnici do Jáchymova. Sudy byly odváženy do sovětského svazu. Činnost vytvářela velké množství radioaktivního prachu. Vězni neměli nic, co by chránilo jejich dýchácí cesty. Vězni pracující umírali ve věži. Z důvodů množství úmrtí ji začali vězni nazývat Rudá věž smrti. Rudá věž smrti, byla později začleněna do areálu bývalé továrny na trolejbusy, dnes zrušeného závodu Škoda OSTROV.

Dnes je Rudá věž smrti národní památkou a pozůstatkem studené války. V roce 2008 ji darem získala Konfederace politických vězňů ČR.

Ve věži je vytvořeno místo s prohlídkou muzejní expozice. Věž smrti je přístupná po domluvě na telefonu 731782781 nebo na www.vezsmrti.cz. Každou sobotu a neděli otvírací doba od 10.00 do 17.00 hod.