STAN, KOA, KDU-ČSL, TOP 09: Slovo starosty platí

REKLAMA

STAN s podporou KOA, KDU-ČSL a TOP 09 zůstává jediným uskupením, kde drží všichni zastupitelé od začátku vyjednávání stejný přístup.

I z toho důvodu nebylo možné nově vzniklou krajskou koalici podpořit. Jasně se ukázalo, že při obsazování krajských postů bylo měřítkem především získání moci, nikoli obsazení krajských rezortů kvalitními a zkušenými zastupiteli. Čest světlým výjimkám.

Dnešní zasedání zastupitelstva bohužel zamítlo jak standardní zařazení bodu “Různé”, tak naše návrhy na řešení dálnice D6 a Krajské odpadové společnosti. Zůstává otázkou, proč tak koalice činí, když ve volbách její členové opakovaně deklarovali, že je D6 zásadní otázka pro náš kraj.

Obsazení předsedů kontrolního a finančního výboru zástupci KSČM jasně ukazuje na tichou, či spíše, veřejnou podporu koalice ze strany komunistů. Porušení principu předsednictví kontrolního výboru pro nejsilnější opoziční stranu vnímáme jako nepřijatelné.

ZA KLUB STAN S PODPOROU KOA, KDU-ČSL A TOP 09

PETR KULHÁNEK
OĽGA HALÁKOVÁ
PETR ZAHRADNÍČEK
JAN HORNÍK
JIŘÍ KLSÁK

zdroj : parlamentní listy.cz