14. června 2024

zprávy z Karlovarského kraje

Student Skoták kriminalizován političkou Žákovou, bude radní rezignovat?

REKLAMA

Obdobně jako ve Středočeském kraji podávají trestní oznámení na nepohodlné názory občanů členové hnutí ANO i v Karlovarském kraji.

Student a bývalý politik, který působil za hnutí ANO vzbudil svým originálním politickým prohlášením v srpnu 2019 na Facebooku v mnoha českých internetových médiích tak vášnivé emoce a diskuze.  Obdobně jako ten, se kterým Vám naše redakce před několika měsíci přinesla podrobný rozhovor a zpověď, ve které Karel Skoták všem odhalil mimo jiné i to, jak místní politička Hana Žáková, co by nejen protřelá šedá eminence karlovarského ANO je sběratelka hned 11 různých politických funkcí. Podle všeho je Hana Žáková oblastní šéfovou a vede zdejší personální politiku.

Kritizovali jsme souvislost hanebného sběratelství politických funkcí v návaznosti na fakt, že Žáková je pedagogický pracovník a její příklad pro nezletilé děti rozhodně není zrovna tím morálním příkladem „slušného politika,“ ale naopak příkladem malosti a chamtivosti po moci a placených politických funkcí. 

Jakou má v hnutí dotyčná minulost,  jak porušuje stanovy již tak dost „kontroverzního“ hnutí, a k jakému mírně řečeno „překvapivému“ a odpornému kroku se předsedkyně ANO Žáková rozhodla?

 Přinášíme vám prohlášení Karla Skotáka k celé této ožehavé věci,  jak asi tušíte, již mnohé napoví.


„Já karlovarský rodák, občanský aktivista, bývalý politik, a mladý student Karel Skoták, se kterým jste dělali již dříve rozhovor na toto téma, jsem vynesl na světlo vážné a důležité informace týkající se fungování zdejší vládnoucí ANO-strany, respektive jedné z jejich zdejších čelních představitelek, a pokládám za alarmující a nepřijatelné, aby 71 let po komunistickém puči, a 30 let po Sametové revoluci (kterou jsme relativně nedávno celonárodně oslavovali, a zároveň masivně demonstrovali za udržení, podporu a zachování svobody a demokracie v našem státě), byla policejně stíhána nezávislá média a jejich redaktoři, a zároveň aby byla kriminalizována nepohodlná fakta a kritické názory vycházející z úst bývalých spolupracovníků a funkcionářů hnutí ANO, kteří jsou tímto pouze účelově zastrašováni a umlčováni. Nebudu tomu jen přihlížet, a dělat že je to normální. Veřejně vyzývám Hanu Žákovou, aby odstoupila ze všech svých početných funkcí, a nebyla již nadále ředitelkou chodovské základní školy, kde má být tamějším dětem nejen morálním vzorem, kterým prokazatelně už řadu měsíců není!“


Když jsme v srpnu 2019 zveřejnili ostrý článek, týkající se problémů a minulosti kolem místního hnutí ANO, kde konkrétně hovoříme hlavně o tom, jak je možné, že jedna a táž osoba zvládne vykonávat kromě postu ředitelky základní školy, i dalších 10 placených funkcí, sklidil článek ohlas, ačkoliv to jsme ještě nevěděli, k čemu se dotyčná „ANO paní“ Žáková rozhodne. Inu, jak praví staré české přísloví: „Pro pravdu se každý zlobí“.

Politička Žáková podala na článek na serveru karlovarskelisty.cz a jeho aktéry účelové trestní oznámení, kde tvrdila, že náš článek je lživý, urážlivý, manipulativní, s cílem ji ponížit a poškodit.

Doufejme, že praktiky „zaklekávání“ se nepřesouvají z pater vysoké politiky na potírání svobody projevu a svobody slova.

Po zajímavé peripetii policejního orgánu a státního zastupitelství se celé trestní řízení ukončilo s tím, že se trestný čin NESTAL. Ale to trvalo několik měsíců. Od začátku bylo zřejmé, že psané slovo nevykazovalo žádnou škodlivost, proto máme důvod se domnívat, že celé „divadlo“ bylo vyvoláno jen pro zastrašení a umlčení naší redakce a především pana Karla Skotáka.

Protože politika je na Karlovarsku prošpikována kantory, kteří nedělají tomuto ušlechtilému povolání zrovna tu nejlepší reklamu a student Skoták se obával útoků a dalšímu zastrašování z řad politiků z hnutí ANO, spatřuje tento článek světlo světa teprve nyní.

Připadá Vám to v pořádku, že v demokratickém státě se proti někomu účelově štve policie jen proto, že zveřejníte podložená, ale nepohodlná fakta a k tomu kritické názory i přes to, že „máme svobodu slova“ zakotvenou v naší ústavě?

Znovu přinášíme nemravný, neetický a pedagoga nehodný seznam placených funkcí z veřejných peněz, které politička Žákova všechny zastávala a zastává. Přidáváme  finanční odměny za amorální „trafiky,“ které doplňujeme z veřejně dostupných zdrojů, dále zdrojů Karlovarského kraje a města Chodov, které je zřizovatelem školy, kde politička Źáková pracuje a její plat je rovněž vyplácen z veřejných peněz, které poskytuje na pedagogické pracovníky stát.

 1. ředitelka školy v Chodově (průměrně okolo 54 000,- Kč)
 2. zastupitelka Karlovarského kraje (3000,-Kč/měsíčně)
 3. zastupitelka města Karlovy Vary (2000,-Kč/měsíčně)
 4. radní města Karlovy Vary (5500,-Kč/měsíčně)
 5. členka dozorčí rady KV Arény ( 1500,-Kč/měsíčně)
 6. členka kontrolního výboru při ZM Karlovy Vary (3500,- Kč/měsíčně)
 7. členka výboru pro dopravu při ZM Karlovy Vary (3500,- Kč/měsíčně)
 8. členka finančního výboru při ZK Karlovarského kraje (7733,- Kč měsíčně)
 9. předsedkyně výboru pro vzdělávání při ZK Karlovarského kraje (9 021,-Kč měsíčně)
 10. členka komise pro dopravu při ZK Karlovarského kraje (7 733,-Kč měsíčně spolu se synem, který je také politik za hnutí ANO a člen komise pro dopravu)
 11. oblastní předsedkyně karlovarského hnutí ANO, která určuje kdo bude člen, a kdo ne – zdarma)

(Částky se mohou lišit, platy politiků se navýšily a upravily i pro rok 2020)

O tom že na policejním výslechu Hana Žáková neuváděla zcela pravdivé údaje, když tvrdila, že není ředitelkou chodovské školy, ale pouze zástupkyní ani nemluvíme.

Proč to chce tajit?

A pamatujete ještě na rok 2015, kdy říkala, že chce v hnutí ANO jen lidi s morálním kreditem, to myslela sebe?

Účelové změnění bydliště z Nejdku do Varů, aby mohla Žáková kandidovat v Karlových Varech, i to asi pouze podle ní bylo z morálního ohledu k rodnému Nejdku také v pořádku?

Naše redakce se rozhodně nezastaví před tímto zlovolným útokem, vedeným na ústavní práva každého občana České republiky a bude pokračovat v psaní objektivních faktů.

Doby, kdy stát praktikoval cenzuru, kriminalizoval občany za svobodu projevu, svobodu slova a znemožňoval publikovat si paní Žáková vzhledem ke svému věku jistě dobře pamatuje. A protože se pokouší o kriminalizaci svobod v naší zemi, tak její neomluvitelné jednání vnímáme, že jako politička už nemá lidem žijících v demokracii co nabídnout.

Její úmyslné a předem připravené praktiky zacházející za hranu slušnosti a morálních hodnot, které vyměnila za politické pašalíky, mlaskání a nenávist k lidem, kteří si dovolili poukázat na její nemravné a neomluvitelné chování.

O to víc je vše vyostřené, protože politička Žáková je pedagogickým pracovníkem a její příklad je ostudou pro všechny slušné učitele v České republice. Z principu by škola měla apolitická.

Proto se připojujeme k prohlášení Karla Skotáka a jeho odvaze, a vyzýváme političku Žákovou, aby odstoupila ze všech politických funkcí a ukončila své politické angažmá. Tento manifest zasíláme politickému hnutí ANO, aby paní Žákovou vyloučilo ze svých řad. Jako protikorupční hnutí si nemůže dovolit držet členy, kteří si z politického stranictví udělaly nástroj pro svůj osobní prospěch na úkor mladých lidi, kteří se chtějí veřejně angažovat a je jim bráněno.

V politice registrujeme více pedagogů i ředitelů škol, ale jejich příkladem veřejně prospěšné angažovanosti se politička Žáková rozhodně neřídila, ale učinila pravý opak.

Politika je založena na rozdělování moci a nikoliv na nemorální koncentraci „pašalíků“ na úkor ostatních politicky činných osob.

Což pak hnutí ANO nemá odborníky, když deset funkcí lepí jediný stranický funkcionář?

Požadujeme, aby předseda vlády a hnutí ANO 2011 Andrej Babiš přijal v souladu se svými veřejnými projevy odpovídající opatření, veřejně neobhajitelnou zlovůli paní Žákové okamžitě a nekompromisně ukončil.


zdroje: Karlovarský kraj

95. Stanovení výše odměn neuvolněným členům Zastupitelstva Karlovarského kraje
Zastupitelstvo Karlovarského kraje
usnesením č. ZK 459/12/19
– stanovuje neuvolněným členům Zastupitelstva Karlovarského kraje za výkon funkce odměny za měsíc
v následujících částkách:
člen zastupitelstva bez dalších funkcí 6.444 Kč
člen výboru/komise/zvláštního orgánu 7.733 Kč
předseda výboru/komise/zvláštního orgánu 9.021 Kč
člen rady 15.465 Kč
náměstek hejtmana 45.365 Kč
hejtman 51.552 Kč
Usnesení ze 20. jednání Zastupitelstva Karlovarského kraje dne 16.12.2019
16.12.2019 Strana 54 (celkem 54)
V případě souběhu výkonu více funkcí neuvolněných členů Zastupitelstva Karlovarského kraje odměnu
za měsíc jako souhrn odměn za tyto funkce ve výši jednotlivých odměn schválených zastupitelstvem.
Do souhrnné odměny budou zahrnuty odměny za maximálně tři vykonávané různé funkce, a to funkce
s nejvyšší odměnou schválenou zastupitelstvem.
Odměna bude poskytována měsíčně ode dne složení slibu, nejdříve však s účinností nového znění nařízení
vlády ČR č. 318/2017 Sb., o výši odměn členů zastupitelstev územních samosprávných celků,
schváleného vládou na jednání dne 9. 12. 2019 a za splnění podmínky uveřejnění nového znění tohoto
nařízení vlády ve Sbírce zákonů. V případě změny vykonávané funkce nebo ve vykonávaných funkcích
bude nová odměna vyplácena ve schválené výši ode dne, kdy změna nastala, v souladu však
s ustanovením věty první.
Do doby účinnosti nového znění nařízení vlády č. 318/2017 Sb., o výši odměn členů zastupitelstev
územních samosprávných celků, schváleného vládou na jednání dne 9. 12. 2019, bude postupováno
v souladu s usneseními č. ZK 361/12/18 a ZK 367/12/18 ze dne 13. 12. 2018 a usnesením č. ZK 365/11/19
ze dne 11. 11. 2019.

Copyright © Všechna práva vyhrazena | Newsphere by AF themes.