Turistika do Nových Hamrů

REKLAMA

Osm turistek se sešlo 28. května na horní nádraží. Kolem desáté hodiny nastoupily do vlaku, který se rozjel do Nových Hamrů.  Mezi Nejdkem a Novými Hamry projely třemi tunely.

Po půl hodince jízdy vlak zastavil na stanici v Nových Hamrech, kde turistky vystoupily. Vydaly se naučnou okružní lesní cestou. Po chvíli cesty jedna turistka utrhla lísteček bršlice a řekla, že je to bylinka, která čistí organizmus. Může se s lístečky udělat zábal na patu s ostruhou a též přidávat do různých salátů.

 

 

 

 

 

Došly k odpočívadlu, kde si sedly, aby se nasvačily. Při svačince si přečetly tabuli, která byla hned vedle odpočívadla. Zde se dočtete: Rupert Fuchs fotograf působil v Nových Hamrech v letech 1920–1945. Fotil portréty krajin, pak z nich tvořil pohlednice. Po svačině a odpočinku pokračovaly dál v cestě.

 

Jak pokračovaly, tak jedna z turistek si všimla houby, která je velmi podobná smrži obecnému. Byla to ale jedovatá houba – ucháč.

Po chvilce došly k silnici. Krušné hory jsou plné tajuplných míst. Jedním z nich je skalka zvaná Kammerwagen a váže se k ní pověst o zakletém povozu.

Legenda – Když se zamilovala nejstarší dcera otce zemědělce do chudého chlapce. Ten musel do ciziny pracovat, aby si vydělal peníze a mohl ji pak požádat o ruku. Když vydělal spoustu peněz, vrátil se zpět, aby požádal svou milovanou o ruku. Večer ji viděl v náručí jiného muže. Odešel do lesa za zlými duchy, aby se pomstil milované dívce a jejímu budoucímu ženichovi. Prokletí se splnilo. Po svatbě, když jeli do nového obydlí, zaburácel hrom a vůz se vysypal s veškerou výbavou a nevěsta na místě zemřela. Vysypaný povoz zkameněl do podoby skal.

Nejrozšířenějšími   krušnohorskými   stromy jsou smrk, jeřáb, bříza, buk a modřín. Ostatní stromy tu najdeme jen na specifických stanovištích.  Jako jsou jasan ztepilý, jedle bělokorá, javor klen a olše šedá.

Došly cestou k restauraci Seifert, kam jezdí i cyklisté ze sousedního Německa.  Protože jim vyhládlo, daly si něco k snědku. Po odpočinku se vydaly k nádraží. Měly ještě přes půl hodinky čas, tak se šly podívat ke studánce. Od studánky se vrátily zpět k nádraží.  V půl čtvrté vlak přijel. Turistky nastoupily   a odjely zpět do Karlových Varů.