14. června 2024

zprávy z Karlovarského kraje

Turistika na hrad Hněvín

REKLAMA

Dne 19.května se sešlo na horním nádraží deset turistek. Jedna z nich požádala pana historika Jindřicha, aby jim ukázal, jak se na hrad dostat. Pan Jindřich byl ochoten s nimi hrad navštívit.

V devět patnáct nasedli všichni do vlaku a ten se s nimi rozjel směr Most. Cesta byla nádherná, kolem pěkná příroda. Po hodině a půl dojeli do Mostu, kde vystoupili. Turistky šly za panem Jindřichem, který je vedl přes most k tramvaji. Po chvíli jim přijela tramvaj, do ní všichni nastoupili a jeli dvě zastávky. Na druhé zastávce vystoupili a vydali se směrem k hradu. Šli různými ulicemi a vše se táhlo po silnici do kopce. Po třech kilometrech dorazili k hradu Hněvín. Byli rádi, že bylo otevřené občerstvení a mohli si odpočinout a dát si něco chlazeného. Po odpočinku se vydali po schodech nahoru, aby se mohli podívat na město Most z výšky. Venkovní schody do hradu napočítala jedna z turistek dvacet dva. Ve věži začínají dřevěné schody, těch bylo šedesát šest. Další navazovaly železné schody a těch napočítala třicet jedna. Dohromady jich bylo celkem sto devatenáct. Z věže je pohled na Mostecké jezero, na kostel Nanebevzetí panny Marie na České Středohoří. Kamenný hrad zřejmě postavili Hrabišicové ve dvanáctém století. Za vlády Rudolfa druhého, zde pobýval alchymista legendární Edward Kelley. Zemřel v roce 1597 na otravu jedem. Protože hrad byl vždy nepřítelem přitahován, tak Ferdinand druhý ho povolil v roce 1650 zbourat. Až v sedmdesátých letech v devatenáctém století došlo na Zámecké hoře k úpravám. Zalesňování přístupových cest a obnovení jezdecké cesty. v polovině šedesátých let dvacátého století započala důkladná obnova hradu Hněvín. Mezi prvními návštěvníky opraveného hradu byl 3. září 2001 prezident České republiky Václav Havel.

Po prohlídce se turistky odebraly dolů a s panem historikem šly zpátky cestou k vlaku. Po patnácté hodině jim přijel vlak, do kterého turistky nastoupily a jely směr Karlovy Vary, domů. Cestou jim zpříjemňovali páni, kteří si udělali výlet do Karlových Varů, prý na čtyři dny. Měli s sebou dvě kytary a zpívali pěkné písničky. Byla to příjemná cesta domů. Turistky měly pěkné zážitky. Tímto ještě děkuji panu historikovi Jindřichovi za pěkný doprovod.


Copyright © Všechna práva vyhrazena | Newsphere by AF themes.