Turistika Nejdek – zábavná naučná stezka

REKLAMA

Třináctého října se sešlo devět turistek na horním nádraží. Zakoupily si lístky a nastoupily do vlaku, který se s nimi rozjel směrem Nejdek.

Po půl hodinové jízdě vystoupily v Nejdku. Daly se po zelené turistické značce po zábavné naučné stezce. Šly kolem domova Matyáš.  Tento domov poskytuje sociální službu osobám s duševním onemocněním. Je určena lidem staršího věku od šedesáti let, kteří trpí stařeckou a Alzheimerovou demencí. Tito lidé jsou závislí na péčí druhé osoby.

Po chvilce chůze došly k první naučné tabuli. Ta označovala výskyt netopýra v této lokalitě, kterého, pokud máte štěstí, můžete vidět. Dále pokračovaly lesní cestou, kde nacházely houby. Došly k druhé naučné tabuli. Úkolem bylo určit staré krušnohorské domy. V domech bývala jednotlivá kamna na uhlí a dřevo. Vodu nosili ze studně, kterou měli blízko domu. Okolí domu sloužilo pro hospodářská zvířata. Dnes tato stavení slouží k rekreaci a odpočinku. Na třetí zastávce hledaly nejbližší studánku a starý ovocný strom – třešeň.  Toto místo se jmenuje U Tří Chalup.  Zde se turistky nasvačily a odpočinuly si na další cestu. Po další kilometrové chůzi došly ke čtvrté zastávce. Je zde skála a pískovcové balvany. Tady se porovnává tvrdost kamene, do pískovce se nechá něco vyrýt. Sešly z mírného kopce a vydaly se k páté zastávce, kde viděly ze dřeva udělaného srnce. Srnci se na tomto místě často pasou. Je tu i posed, odkud je vidět při jasném počasí až na Andělskou horu a na zříceninu hradu Hartenštejn u Bochova. Je to krásná vyhlídka. Dále pokračovaly k šesté zastávce. Roste zde přeslička lesní a šťavel kyselý.  Počasí bylo příjemné. U sedmé tabule si přečtete zajímavosti o chovu koní. V obci Suchá se nachází kaplička, která je jedinečná. Kapličky tohoto typu najdete spíše v Itálii a ve Francii. V kapličce byla výstava obrazů. Kaplička slouží k místním bohoslužbám. Po prohlídce došly turistky k osmé poslední zastávce.  Úkolem bylo tipnout, kolik litrů vody spotřebuje člověk za den. Turistky se vydaly do Nejdku kolem pěkně udržovaného hřbitova. Ten si prohlédly. Konečně došly k hotelu a restauraci Anna, kam zašly a daly si tu dobré jídlo. Mimo jiné byly za splněné úkoly odměněny recepcí hotelů turistickou známkou. Po dobrém jídle se vydaly na nádraží a odjely do Karlových Varů.