14. června 2024

zprávy z Karlovarského kraje

Úředníci odpírají zveřejnit, koho kraj zaměstnává

Skokové navýšení rozpočtu ředitelky Krajského úřadu může souviset s množstvím dohod o provedení práce, které měl uzavřít hejtman Kulhánek bez vědomí svých kolegů zastupitelů. Podezření na politické trafiky umocňuje to, že "transparentní" Kulhánkovo rétorika, pro kterou ho občané volili, zahaluje vše do stále větší mlhy a podezřelého zamlčování dříve běžně zveřejňovných informací.
REKLAMA

Mnozí, dnes mlčící novináři v minulosti pravidelně zveřejňovali mzdy, odměny i jména lidí, kteří pracovali pro Karlovarský kraj, ale to v křesle hejtmana neseděl politik Petr Kulhánek (STAN, KOA, VPM Cheb, TOP09). Jsme svědky skandálních praktik, nebo jen úřednické svévole, podporované mediálním embargem jako za totality?

Současná krajská administrativa stále nevydala banální informace pro zastupitele, kteří žádají o zpřístupnění všech uzavřených pracovněprávních vztahů od 1. ledna 2021 do 30. září 2021.

Důvodem může být skutečnost, že skokové navýšení rozpočtu odboru ředitelky Krajského úřadu nějak souvisí s množstvím dohod o provedení práce, které měl uzavřít hejtman Kulhánek bez vědomí svých kolegů zastupitelů. Podezření na politické trafiky umocňuje to, že „transparentní“ Kulhánkovo rétorika, pro kterou ho občané volili, zahaluje vše do stále větší mlhy a podezření ze zamlčování dříve běžně zveřejňovných informací.

Informace krajská úřednice dosud nevydala i přes to, že podle § 34 zákona o krajích,  na to mají zastupitelé, kteří reprezentují občany nárok.

Protože mlčení krajské úřednice nebere konce, tak na základě schváleného usnesení zastupitelstva Karlovarského kraje ze dne 13. prosince 2021 bylo uloženo předložit informace o mzdách všem zastupitelům Karlovarského kraje, včetně jmen a příjmení, druhu smlouvy, rozsahu činnosti, období, na jaké jsou uzavřené, výše odměn, zda jsou hrazeny z projektových financí, nebo přímo z rozpočtu kraje. Zastupitelstvo kraje jednoznačně v dané věci rozhodlo, ale doposud ředitelka úřadu nic neodeslala.

V dopisu, který zaslala úřadu Jana Mračková Vildumetzová předsedkyně zastupitelského klubu hnutí ANO, v neposlední řadě doplňuje, že existuje i Metodické doporučení Ministerstva vnitra k poskytování informací o platech a odměnách podle zákona o svobodném přístupu k informacím, které úředníky zavazuje konat (dopis má redakce k dispozici).

Kulhánkovo praktiky v oblasti uzavírání dohod o provedení práce už historicky v Karlových Varech, kde byl primátorem, vyvolávaly občas mezi politiky sváry, které směřovaly na téma nehospodárnosti, neefektivnosti a neúčelnosti vynakládání veřejných prostředků. Některé smlouvy byly uzavírány s externisty na práci, kterou vykonávali místní úředníci, a mohly být duplicitní.
Nezodpovězenou otázkou a jistou spekulací zůstává, zdali na požadovaném seznamu nefigurují ti samí lidé jako v Karlových Varech, nebo dokonce ti, kteří se starají o vytrvalé mlčení místních médií.

Na jednání zastupitelstva se ohradila ředitelka Krajského úřdau s tím, že informace byly předány, ale bez jmen a názvů osob sjednaných pracovně právních vztahů.  Podle zastupitelů ale úřednice začernila částku, která nepodlehá ochraně osobních údajů. Po té se Kulhánkem řízená úřednice odmlčela.

Copyright © Všechna práva vyhrazena | Newsphere by AF themes.