14. června 2024

zprávy z Karlovarského kraje

Vřídelní síň spolyká další miliony

REKLAMA

Historie se opakuje. Kdy dojde občanům města trpělivost?

Zhruba dalších čtrnáct milionů korun včetně DPH zaplatí občané Karlových Varů z městské poklady, prostřednictvím trestně obviněného náměstka pro investice Petra Bursíka (ODS).

Bursík je první Karlovarský náměstek primátorky, který vykonává politickou funkci s obviněním policie na krku.

Po nástupu Bursíka se mnoho investičních akcí začalo jako přes kopírák prodražovat. Tam kde jeho předchůdce ušetřil veřejné peníze, tak pod vedením Bursíka se mnoho investic naopak prodražuje.

Bursík (ODS)

Známé Bursíkovo téma, které stále opakuje je havarijní stav. Ale v případě Vřídelní kolonády byl havarijní stav bránící provozu odstraněn, tak aby se dalo vše naplánovat a následné opravy probíhaly podle předem schváleného harmonogramu.

Mnoho lidí neví, že tak zvaný havarijní stav ve skutečnosti mimo jiné umožňuje utrácet více z veřejných peněz, aniž by za to byli politici bráni k odpovědnosti. Protože se při havárii  jedná o výjimečnou situaci, za které si politici mohou nakládat s veřejnými prostředky mnohem volněji. Vřídelní kolonáda byla s podpěrami v provozu několik let.

Podle opozičního zastupitele Kulhánka současné vedení radnice nastupovalo s tím, že opraví dílo jednodušeji, levněji a v kratší době, ale jak postupovaly práce na kolonádě, postupně se ukazoval pravý opak.

Předseda zastupitelského klubu Pirátů Jindřich Čermák, tvrdí že před rokem upozorňovali na nedostatek informací a koaliční zastupitelé se jim vysmáli. Nyní občané města do kolonády nasypali mnohem více peněz, než vedení města slibovalo.

Vrátila se snad do Karlových Varů  opět politická arogance toho nejhrubšího zrna?

Předražené zakázky, havarijní stavy, výjimečné situace, sanace, opravy všeho druhu se v Karlových Varech množí jako houby po dešti. Tomu všemu nahrává osmileté vládnutí hnutí KOA, které se zaměřilo více na kulturu, sociální život  a lepší veřejné klima občanů, ale dlouhodobě přispívalo k podfinancování údržby městské infrastruktury a investic, kdy narůstal rychleji vnitřní dluh, který je dnes vodou na mlýn politikům, kteří se rozhodli všechno opravit a draze vykoupit za veřejné peníze občanů do poslední koruny ve zchudlé městské pokladně.

„Navoněná bída v rukou politiků, aneb po nás potopa“

Karlovarští politici dokonce mluví o zadlužení města, které již v poslední době potřebuje více než tvořit další spirálu dluhů, skutečný audit veřejných rozpočtů, následnou optimalizaci a postupné odstraňování mandatorních výdajů. které čerpají hyeny a darmožrouti navázaní v minulosti  na veřejné rozpočty za vydatné pomoci politických struktur.  

Drancování veřejných peněz v Karlových Varech by se dalo přirovnat k otrhávání živého masa ze zvířat, jejichž opatrovníkům nestačí vejce, mléko, med a další produkty, které jim dávají, ale svůj chtíč chtějí ukojit za jakoukoli cenu.


Sliby chyby.

ODS už jednou na Karlovarské radnici po volebním debaklu skončila v opozici. Shodou okolností se opět jednalo o prodražené veřejné zakázky. Tehdy asi poslední kapkou bylo předražení o desítky miliónů v souvislostí s výstavbou KV arény, což zvedlo místní občany ze židlí a občané města nasekané dluhy politiky splácejí do dnes.

Projev předsedy hnutí ANO 2011 v PSPČR


“ ODSÁCI SPOJTE SE, ABY BYLO LÍP“

„Protikorupční hnití ANO“ je dnes ovládáno také bývalými členy ODS, a  tak došlo k tomu, že současní a bývalí členové ODS v různých stranách opět ovládají veřejné rozpočty nejen v Karlovarském kraji, Karlových Varech, ale i mnoha dalších městech a vesnicích.

 

 

 

Copyright © Všechna práva vyhrazena | Newsphere by AF themes.