Výlet na čedičové varhany

REKLAMA

Čedičové varhany najdete na Žluticku u obce Hlinky. Jedná se o malý stěnový lom, jímž byl asi do poloviny otevřen výlev čediče se sloupcovitou odlučností. Lomová stěna tak vytváří typické čedičové „varhany“, jež jsou v této oblasti ojedinělým jevem. Na stěně je možné pozorovat také následky neustálého zvětrávání, na němž se velkou měrou podílí počasí. Stěna se tak pomalu zmenšuje.

Od roku 1997 je oblast v okolí varhan o rozloze asi půl aru chráněným územím.

Nadmořská výška: 756-768 m n. m.

Druh ochrany: přírodní památka

Datum vyhlášení: 26. března 1997

Výměra: 0,69 ha

Přístupnost: volně přístupné

Geologie:
Původně lom v nefelinitech založený v třetihorním lávovém proudu na severovýchodním svahu původně třetihorní sopky výlevného charakteru pod kótou Hůrka (817 m. n. m.). Charakteristická je sloupcová odlučnost vertikálního směru. Sloupcovitá odlučnost je způsobena smršťováním při jejím chladnutí. Při zmenšování objemu chladnoucího čediče dochází k vertikálnímu rozpukání a vzniku pěti až šestihranných sloupců. U lávových výlevů jsou sloupce orientovány kolmo k povrchu proudu, tj. k chladné podložce na jedné straně a ke vzduchu na straně druhé. V okolí lomu se vyvinuly jednak nasycené hnědé půdy – kambiozem eutrofní, na mělkých překryvech čediče i typické (litické) rankery s ostrůvky litozemí.
Květena:
Kromě běžných ruderálních druhů zde roste orlíček obecný (Aquilegia vulgaris) a zimolez černý (Lonicera nigra).

Zvířena:
V okolí pravidelně loví čáp černý (Ciconia nigra).