22. června 2024

zprávy z Karlovarského kraje

Za pár měsíců dostanou 1,5 miliónů odměn?

REKLAMA

(Karlovy Vary, 29. 12. 2021)

Odměnu 1,5 milionu korun si nechali schválit tři manažeři ztrátové Karlovarské krajské nemocnice

Aniž by vedení kraje vědělo, jak přesně chtějí top manažeři Karlovarské krajské nemocnice dostat tento špitál z červených čísel, tak jim přikleplo velké odměny. A to i přes výrazný odpor opozice, která opakovaně upozorňuje na eticky sporné jednání vedení nemocnice. Minimálně dva manažeři totiž pobírají nejen ředitelské platy, ale zároveň i plat za další pracovní smlouvy, které mají s touto nemocnicí uzavřené.

„Já chápu, že krizoví manažeři mají plný nárok na odměnu za svojí práci. Pokud tedy mají jasný plán, který představí svému vedení. Jenomže to tu fatálně chybí. Místo toho se kraj vedle pravidelného ročního příspěvku 75 milionů korun letos zaručil této nemocnici za 200 milionový provozní úvěr a ještě jí přidal dalších 120 milionů korun na úhradu běžných výdajů v roce 2021,“ vysvětluje předsedkyně zastupitelského klubu hnutí ANO a místopředsedkyně Sněmovny Jana Mračková Vildumetzová.

 

„Zatímco ostatní krajské nemocnice nyní zažívají ekonomicky dobré období, protože dostávají zvýšené úhrady za covidové pacienty anebo za pomoc při očkování či testování, tak Karlovarská krajská nemocnice se topí v beznaději. Předseda představenstva Karlovarské krajské nemocnice Josef März přišel na poslední krajské zastupitelstvo s tím, abychom jim schválili další příspěvek pro nemocnici. Bohužel však bez jakéhokoliv racionálního zdůvodnění, proč bychom to měli udělat. Kdyby řekl, že je to pro sestřičky nebo jiný zdravotnický či nezdravotnický personál, který se staral o pacienty s covidem nebo jiné zdůvodnění, tak bych byla pro. Ale za těchto okolností mi to přijde nešťastné,“ doplňuje další krajská zastupitelka za ANO a členka finančního výboru Gabriela Dostálová.

A to ještě navíc k tomu všemu je třeba připomenout, že Josef März se do čela nemocnice dostal za velmi podivných okolností, vyhlásil výběrové řízení, vytvořil kritéria výběrového řízení, když byl ve vedení kraje, nominoval se do výběrové komise, měl přístup ke všem koncepcím odevzdaným ostatními uchazeči, přihlásil se do výběrového řízení, ve kterém byl vybrán současným vedením kraje a stal se Předsedou představenstva a generálním ředitelem nemocnice. I tento krok je typickou ukázkou netransparentního vládnutí politického slepence hejtmana Petra Kulhánka.

„Toto chování považujeme za plivnutí do tváře všem zdravotníkům, sestřičkám, lékařům a dalším zdravotnickým pracovníkům, kteří si zaslouží ocenit, poděkovat a vyzdvihnout. Zorganizovat koncert je určitě také fajn, ale finanční odměnu si přeci nejvíce zaslouží právě zdravotníci, nemluvě o tom, že odměna členů představenstva je již dost vysoká. A nyní to hlavní. Podle našeho názoru jsou odměny, které si chtějí členové představenstva vyplatit, v rozporu se stanovami. Kritéria si totiž nechali schválit až v říjnu letošního roku a stanovy hovoří, že tak musí učinit nejpozději do dubna daného roku. V předloženém materiálu na to dokonce upozorňuje i legislativně právní odbor krajského úřadu. Ten také píše, že toto chování je v rozporu s právními předpisy. I přesto všechno to valná hromada – rada kraje schválila! Dvakrát jsme na zastupitelstvu předkládali zrušení tohoto usnesení, bohužel vedení kraje spolu s koaličními zastupiteli návrh nikdy nepodpořili a trvají na tom, aby si každý člen představenstva vyplatil odměnu 500 tisíc korun,“ uzavírá Jana Mračková Vildumetzová.


KOMENTÁŘ KVL

Praktiky, které zavádí na Karlovarském kraji hejtman Kulhánek jsou neučelným, nehospodárným a neefektivním nakládáním veřejných peněz všech občanů. Rozdavačný Kulhánek z cízího za osm let přivedl Karlovy Vary na buben a zjevně v tom hodlá pokračovat dál.

O naprosté bezcharakternosti a opovržení hodného chování je politik který trvdil, že ví co chce a jak to udělat.

Místo práce pro občany, kteří mu dali své hlasy, hned po volbách vyměnil důvěru občanů a politický mandát za fukkci generálního ředitele KKN a sproté odměny ve výši půl miliónu.

V době, kdy kritizoval politik Marz Karlovarsko, tak v Karlových Varech končilo osm let primátorování politika Kulhánka.


Rekace hejtmana Kulhánka:

Petr Kulhánek

Vy si zkrátka nedáte pokoj a místo trávení času s rodinou o Vánocích budete vymýšlet, jak lidi štvát proti vedení kraje a nemocnic i za tu cenu, že nebudete říkat pravdu…
Žádnou odměnu si zatím vedení Karlovarské krajské nemocnice nevyplatilo. Odměna je vázaná na ekonomické ukazatele hospodaření nemocnic a její případné vyplacení je možné až po splnění kritérií v auditovaném výsledku hospodaření v polovině příštího roku.
Pokud jste měli možno sledovat online jednání prosincového krajského zastupitelstva, určitě vám neušlo, jak tam byl člen představenstva Karlovarské krajské nemocnice a primář chirurgie MUDr. Josef März podroben ostrému výslechu. A to právě kvůli nově nastavenému systému odměňování členů představenstva KKN, jež vede nemocnice od letošního jara. Opoziční zastupitelé v čele s Janou Mračkovou Vildumetzovou se do něj pustili kvůli výši odměn, tomu, že souběžně pracuje jako generální ředitel KKN a zároveň primář (v době nedostatku zdravotníků po celé ČR je to vážně překvapení). Teď zase čtu, že byl vybrán do čela nemocnice za podivných okolností? Bavíme se o člověku, který už nemocnice v minulosti vedl, má nesporné odborné a manažerské zkušenosti, navíc velmi kvalitní znalost regionálního zdravotnictví.
Když uberu na emocích, které tohle téma vzbuzuje, a přidám na věcnosti, pak je třeba říct, že nově nastavené odměny pro představenstvo jsou jednoznačně pod úrovní výše odměn minulých let, kdy v čele kraje stáli hejtmani za hnutí ANO. Dřív navíc byla odměna člena představenstva vázána na mzdy nejlépe placených primářů, a tak bylo jednoduché odměny představenstva automaticky upravovat. Nově je také nastaveno standardní „odchodné“, už není předimenzované jako v minulosti.
A je-li řeč o tom, že kraj přidává nemocnici peníze na běžný provoz, mám pocit, že Jana Mračková Vildumetzová ztrácí místy paměť. Karlovarský kraj poskytuje nemocnicím finanční prostředky na dofinancování provozu ztrátových oddělení od roku 2016, kdy jej vedla právě ona. V meziročním srovnání letos navíc Karlovarská krajská nemocnice ušetřila Karlovarskému kraji prostředky na úhradách do nemocnic ve výši 92 miliony korun. Zatímco v roce 2020 poskytl Karlovarský kraj ze svého rozpočtu KKN celkem 302,7 milionu korun, v letošním roce je to v souhrnu cca 210,1 milionu korun. Zátěž ze strany nemocnice vůči kraji se tak zásadně snižuje.
Všichni velice dobře víme, že i když klesají počty nakažených COVID-19, pacientů v nemocnicích neubývá. Zdravotníci jedou na plný výkon, proto když to dosud neudělal stát vedený premiérem za hnutí ANO, budeme to my, kdo otevře s novou vládou téma speciálních odměn pro lékaře a sestřičky a řešit to chceme i s vedením KKN.

 

Copyright © Všechna práva vyhrazena | Newsphere by AF themes.