Žáci Základní školy Konečná oslavili 17. listopad

REKLAMA

Na základní škole Karlovy Vary, Konečná si žáci společně s učiteli připomněli sametovou revoluci uspořádáním několika různých akcí.

  1. ročníky sbíraly vzpomínky pamětníků, ze kterých pak uspořádaly společnou výstavu. V rámci akce Měsíc filmu na školách zhlédli žáci film Z dopisů psaných přes železnou oponu a následně proběhla beseda s panem Lvem Havlíčkem – pamětníkem událostí z roku 1989 v našem kraji.

Starší žáci navštívili Karlovarské muzeum, zde si v poslední části expozice připomněli listopadové události.

Dne 21. listopadu se žáci 5. A sešli před pobočkou České pošty v Karlových Varech na ulici Masarykova, zde se seznámili s historií sametové revoluce z pohledu obyvatel města Karlovy Vary. Prohlédli si stojany s dobovými fotografiemi a příběhy, které zde byly připraveny a také se seznámili se zkratkou OF. Dále si vyprávěli příběhy svých rodičů v době sametové revoluce. Na závěr si vyzkoušeli cinkání klíči jako symbol vítězství.

V hodinách vlastivědy, občanské výchovy a dějepisu učitelé přiblížili dětem život v totalitě a zavzpomínali si na to, jak se oni sami dozvěděli o demonstraci v Praze a jak toto období prožívali.

Do aktivit k tomuto státnímu svátku se zapojila i družina. Hravou formou se děti dozvěděly spoustu zajímavostí o ČR a našich významných osobnostech.

                                                                       Základní škola Karlovy Vary, Konečná 25, p. o.