Žalobci předali začerněné papíry

REKLAMA

Celkem na devadesáti stranách žalobce Jaroslav Šaroch popsal důvody zastavení stíháni proti premiérovi Andreji Babišovi. Ale více než půlka textu je začerněná.

Takovým způsobem žalobci zveřejnili dokument o zastavení trestního stíhání premiéra Andreje Babiše v kauze Čapí hnízdo, která pojednává mimo jiné o čerpání veřejných peněz z rozpočtu Evropské unie.

Paradoxů je v právním světě více než dost. Právě s ohledem na veřejné peníze, které odtékají do soukromých subjektů by veřejnost očekávala nejspíš všechny informace také veřejné. Ale skutečnost je zcela odlišná.

Státní zástupce Jaroslav Šaroch rozhodl, proč nepodat obžalobu k soudu a obvinění šesti lidí tak zastavil. Ale veřejnost se opět dozví jen polovinu celé pravdy. Ta zůstává občanům od úřadu státu, který si platí ze svých daní stále zahalena.

Žalobci odtajnili dokument ve významně cenzurované  podobně i poté, co se rozhodnutí Šarocha stalo pravomocným. Spis následně míří na Nejvyšší státní zastupitelství, které jako jediné může celou kauzu ještě zvrátit.

Právo veřejnosti na kompletní informace o užití a nakládání s veřejnými penězi bude nejspíš ze zákonných důvodů ještě nějakou dobu upíráno.

Co je po čtyřech létech veřejné mediální dehonestace obviněných tajné v oblasti veřejných dotací a jejich čerpání se nejspíš veřejnost dozví později i přes to, že Čapí hnízdo je notoricky známou kauzou i daleko za hranicemi naší země a její definitivní vyřešení je dlouhodobě veřejností očekáváno s výrazem nekonečné trpělivosti a pocitem postupné ztráty důvěryhodnosti celého případu.

Z pohledu veřejnosti se vše více jeví jako přešlapování na místě s náhlým zvratem. Opět se ocitáme v situaci, kdy jsou občané vtaženi do právní situace bez jasného sdělení s odůvodněním, o kterém bude veřejnost úspěšně pochybovat řadu dalších dnů v duchu tradičních, často nezávazných právních výkladů našich zákonů jednotlivci.

Jak se instituce dohlížející na dodržování zákonnosti v naší zemi vyjadřují směrem k veřejnosti v tomto případě je v nejmenším svou nesrozumitelností smutnou vizitkou obrazu celého právního systému a jeho důvěryhodnosti. Asi se jen více vytváří další napětí v očekávání nějakého rozhodnutí, bez začerněných stránek, které vše transparentně, jasně a jednoznačně po dlouhých čtyřech létech přinejmenším srozumitelně a stručně vysvětlí.


Nekonečně dlouhé právní litanie s černými šmouhami lidé nejspíš moc neocení.   

Asi největší pastvou pro horlivé čtenáře Šarochovi zprávy bude stránka číslo 31 (zde).