Zámecká věž bude lákat turisty

REKLAMA

Zámecká věž je jednou z nejstarších památek v Karlových Varech. Po deseti létech pronájmu jí čeká rekonstrukce, která bude zahrnovat nejen ekonomický provoz, ale také nekomerční prostory sloužící buď pro stálou expozicí nebo funkční galerii. Město má architektonickou studii, jejímž zadáním je i úprava okolí a zvýraznil se tak význam této stavby z poloviny 14. století. První etapa se bude realizovat už letos, řekl náměstek primátora Jiří Klsák (KOA).

Zámeckou věž pak do konce roku zaplní dvě výstavy. První zmapuje známé i méně známé filmy, které se v krajském městě kdy točily a v srpnu ji vystřídá druhá výstava věnovaná Karlu IV. a gotice, které potrvá téměř do konce roku.

Město chce první fázi  zpřístupnit historické středověké sklepy, které jsou pod Zámeckou věží,  kde stával původní hrad. V další fázi bychom rádi rekonstruovali celý prostor původního hradu který je dnes využíván jako parkoviště, což vůbec neodpovídá významu tohoto prostoru,” uvedl Klsák.

Zámecká věž je dnes jediným viditelným pozůstatkem hradu, založeného Karlem IV. A přímo v historickém centru jde asi o nejstarší dochovanou stavbu samotného historického jádra. Středověké podoby města se nedochovaly.

V Zámecké věži sídlila restaurace, které skončila nájemní smlouva a na základě rozhodnutí vedení města již nebyla právě z důvodu rekonstrukce prodloužena. Po rekonstrukci by mohla být ekonomickým prvkem spíš vyhlídková kavárna, nebo malé bistro, které by věž a sklepy jako turistický cíl více zatraktivnili.

První etapu úprav chce mít město hotovu do letošního podzimu, v roce oslav 700. výročí narození Karla IV.