Blíží se zahájení lázeňské sezóny

REKLAMA

Zahájení lázeňské sezóny v Karlových Varech průvodem Karla IV. je jistě velkou atrakcí pro turisty, ale po jeho osobním absolvování  jsem poslal do Karlovarských radničních novin článek s níže položenými otázkami. Článek neuveřejnili, posuďte jej tedy sami.

Nerozumím tomu, proč se Magistrát města nesnaží aktivně „přitáhnout“ místní obyvatele a mládež do tohoto průvodu? Na podporu všech možných i nemožných kulturních akcí vydává magistrát ročně milióny korun, ale podpořit těmito financemi účast karlovarských občanů a dětí v tomto průvodu Magistrát nenapadne?

Celá aktivita zřejmě pohodlně končí najmutím „agentury“, která se má o všechno postarat, v průvodu jsou potom většinou jen dovezení „aktivisté“, místy dost arogantní. Čestnou výjimkou je karlovarská skupina kolem MUDr. Vopelky.

Proto se ptám:

 1. Je tak těžké oslovit jezdecké kluby v okolí a vyzvat je k účasti v průvodu?
 2. Je tak těžké zakoupit látky a požádat maminky našich školáků o ušití historických pážecích kostýmů do průvodu, či tyto hromadně nechat ušít a na školy rozdělit ?
 3. Je tak těžké oslovit všechny školy tak, aby se skupinová účast v průvodu stala vizitkou a hrdostí té které školy?
 4. Je tak těžké podpořit místní účastníky průvodu, kteří si pořídí či půjčí vlastní dobový kostým drobným pamětním dárkem, fotogalerií a poděkováním na webových stránkách města?
 5. Je tak těžké zorganizovat v pátek, ještě před hlavním průvodem, jako další atrakci tzv. „pážecí průvod“ pro školáky a mládež?
 6. Je tak těžké zorganizovat troubení ze Zámecké věže při průjezdu Karla IV.?
 7. Je tak těžké jednou do roka obléct část Městské policie kolem průvodu do dobových kostýmů „biřiců“ tak, aby na foto a videodokumentacích nebyli policisté naprosto nevhodnými figurami?
 8. Je tak těžké zařídit, aby při průjezdu průvodu městem přestala na trase pochodu hrát hudba či zpívat různí interpreti (např.před Thermalem)?
 9. Je tak těžké umístit všechny tance, souboje apod. na pódia tak, aby je dobře viděli diváci nejen z první řady?
 10. Jsou města, například německý Rothenburg, kde radnice dlouhodobě aktivně oslovuje a podporuje účast místních obyvatel na podobných akcích, doufám, že již v roce 2018 bude průvod Karla IV. daleko početnější a že náš Magistrát aktivně podpoří účast karlovarské mládeže i dospělých.

Autor: Antonín Minarský 

Komentář redakce Karlovarské listy:

 1. Celá parodie za těžké peníze se objednává jako vystoupení komediantů najatých kamarádů posledních osm let za aktivní spolupráce s politikem Kulhánkem
 2. Politik Kulhánek z hnutí KOA sám navštěvoval mnohokrát a opakovaně partnerská města, kde viděl, že se na průvodech hrdě podílí místní obyvatelé, už jen proto, aby udělali reklamu svým firmám, aby předvedli své zboží nebo služby a ukázali co nového dokázali a poslední rok
 3. Draze zaplacená karlovarská parodie, kde místo reálných místních lidí vystupují herci a komparzisté je pro Karlovy Vary jednou z mnoha trapností, která je rok co rok stejná a lidé o ní nemají už zájem. Ti co udiveně koukají na celou tragickou parodii  jsou z velké části turisté.
 4. Politik Klsák opět z hnutí KOA si z akcí města udělal osobní politickou agitaci, daleko za hranicemi soudnosti ze sebe dělal veřejně místního šaška
 5. Jediný výrazný počin jsou Porcelánové slavnosti, jako součást Zahájení lázeňského roku, který by měl přilákat turisty, zákazníky a obchodníky je jedna z mála akcí, která má smysl a skutečný význam. Bohužel  tato akce je z hlavy podnikatelů a nikoliv placených politiků.
 6. Kde jsou místní podnikatelé, provozovatele restaurací, hoteliéři, maséři, lázeňský personál, místní firmy s novými výrobky a další.
 7. Trapné, hloupé a předražené divadélko zaplacených komediantů s jasným zadáním, jak vyrobit falešnou radost
 8. Doufejme, že se do průvodu vrátí místní lidé, děti ze škol, studenti a podnikatelé
 9. Doufejme, že nové vedení bude investovat do vlastních občanů a nikoli najatých kamarádů
 10. Doufejme, že se opět stane ,,Zahájení lázeňské sezóny” svátkem cestovního ruchu a lázeňství a nikoli slezinou snobů a těch, kteří si přišli jen rychle vydělat