20. června 2024

zprávy z Karlovarského kraje

Karlovarský kraj tají smlouvy a odměny

Občané v minulosti věřili Kulhánkovi pro jeho otevřenost a vstřícnost často i nad rámec zákonů při správě věcí veřejných. Byla to snad kamufláž bývalého novináře, která byla jen marketingovým tahem?
REKLAMA

Na mnohé informace, které dříve Karlovarský kraj zveřejňoval se zdá, že po nástupu politika Kulhánka je uvaleno informační embargo. Může vše souviset s enormním nárůstem dohod o provedení práce, které v některých případech činí okolo čtyřiceti tisíc měsíčně, na které si nesáhne mnoho občanů pracujících v Karlovarském kraji na plný úvazek, nebo se změnila legislativa? Komu a za co hejtman Kulhánek veřejné peníze všech občanů za jejich zády v tichosti rozděluje? Proč na tyto otázky nedostali odpověď občané ani zastupitelé?


(Karlovy Vary, 10. 1. 2022)

Opoziční zastupitelé opět nemohli nahlédnout do smluv uzavřených vedením Karlovarského kraje. Další díl hry na schovávanou připravila ředitelka karlovarského krajského úřadu Martina Vránová opozičním zastupitelům. Ta, patrně instruována hejtmanem, stále tají obsah smluv, dohod o provedení práce a dohod o pracovni činnosti, které v minulém roce vedení kraje uzavřelo. A to i přesto, že existuje nezpochybnitelný nárok zvolených zastupitelů do těchto smluv nahlížet.

„Abychom mohli kraj a čerpání krajského rozpočtu kontrolovat, chceme vědět, jací odborníci a za jakých podmínek pro kraj na konkrétních věcech pracují. Existuje zákon o krajích, kde je tento nárok jasně popsán. A protože jsme informace nedostali, tak jsme tento problém otevřeli v prosinci na zastupitelstvu. Usnesení, které podpořili i někteří zastupitelé z vedení kraje,  ředitelce krajského úřadu uložilo tyto dokumenty zastupitelům zpřístupnit a to včetně jmen, funkcí, výše odměny a doby uzavřené dohody,“ říká nazlobeně místopředsedkyně Poslanecké sněmovny a krajská zastupitelka Jana Mračková Vildumetzová.
Ta si přišla dokumenty po komunikaci s ředitelkou úřadu Vránovou prostudovat znovu minulý týden. Ačkoliv byl termín návštěvy předem dohodnutý a potvrzený, u vedoucího personálního odboru již tentokrát byli dva úředníci z kanceláře ředitelky krajského úřadu, kteří sdělili, ze opět nic nedostanou a jména lidí pracujících na kraji se nedozvědí. Údajně čekají na stanovisko ministerstva vnitra, které pak pošlou.
„K úkolu zastupitelstva konstatovali, že na něm pracují s že mají třicetidenní lhůtu k vyřízení. Nechápeme na čem, kdo pracuje a jak k této lhůtě dospěli. Jasně jsme několikrát avizovali, že si nechceme nic odnášet, nic kopírovat, že chceme jen nahlédnout do smluv, které vedení kraje uzavřelo v minulém kalendářním roce od ledna do září 2021. Žádost jsme podali už v říjnu loňského roku. Není to nic složitého a pevně věříme, že uzavřené smlouvy má personální oddělení řádně zaevidované. Není tedy třeba nic připravovat a na ničem pracovat,“ doplňuje krajský zastupitel Martin Hurajčík, který Janu Mračkovou Vildumetzovou na krajský úřad  doprovázel.
„Pakliže nám byla možnost nahlédnout do smluv několikrát upřena, patrně se tam nachází něco, co nemáme vidět. Jinak by kolem toho nebyly takové tajnosti. Jisté ale je, že je to naše právo a dokonce naše povinnost, kontrolovat jak vedení kraje nakládá s veřejnými prostředky a co si za ně objednává,“ dodává Jana Mračková Vildumetzová.

Z kraje je cítit papaláštví a klientelismus…

Roztrhnul se pytel veřejných peněz s příchodem politika Kulhánka jako v Karlových Varech, kdy po jeho osmiletém působení pokladna zeje prázdnotou a dluhy se lepí dlouho zanedbávané opravy mostů v havarijním stavu?

Občané v minulosti věřili Kulhánkovi pro jeho otevřenost a vstřícnost často i nad rámec zákonů při správě věcí veřejných. Byla to snad kamufláž, která byla jen vychtralým marketingovým tahem, jímž vyzrál na voliče?

Dnes se jako politik schovává za dosud neexistující  a také nazávazná stanoviska ministerstva, o která úředníci teprve žádají.  Okolo poskytování informací se vytváří hustá mlha, zahalující to, jak se ve skutečnosti nakládá s penězi daňových poplatníků, komu, kolik a za co hejtman rozdává veřejné peníze všech občanů kraje.

Copyright © Všechna práva vyhrazena | Newsphere by AF themes.