Karlovy Vary nemají vlastní úklidovou firmu

REKLAMA

Karlovy Vary nemají už přes dvacet let vlastní úklidovou firmu, která by se starala o vývoz odpadových nádob a úklid města. Nejvíce se to projeví vždy o svátcích, kdy firmy, které v Karlových Varech vyhrávají výběrová řízení bez objednávek jednoduše nevyrazí. Dalším útokem odpadků na město je MFF.

Krátce po 89 roce byly Karlovy Vary jediným z prvních okresních měst v tehdejším Západočeském kraji, které si prodalo vlastní dobře fungující technické služby německé firmě Kattenbeck. Ta do svého konce převzala technické služby v celém městě. Následně bylo město postaveno před hotovou věc, pořídit si své techniceké služby nebo si objednat  služby externě. Do dnes jsou Karlovy Vary v Karlovarském kraji jediným velkým městem, které si úklid odpadu objednává i přes to, že je to celkem dobrý odchod, na který je možné i čerpat mnoho dotací nejen v oblasti životního prostředí.

V Sokolově se o úklid stará městská společnost SOTES a v Chebu CHETES. V těchto městech stačí , když radnice zavelí a úklid  okamžitě započne, v Karlových Varech vždy vše začíná válkou úředniků s objednávkami a tahanicemi o kvalitu dodané práce. Ale o svátcích je úřad zavřený a úředníci jsou doma. Úklid odpadu zajišťuje v Karlových Varech firma AVE a Marius Pedersen . AVE v zimě navíc uklízí i sníh.

V Sokolově a Chebu si veřejné peníze vložili do vlastních firem, techniky a lidí, kteří se starají o pořádek a jsou součástí města, které zajišťuje služby lidem přímo bez transparentních veřejných zakázek, které musí organizovat svou rozkvetlou administrativou město Karlovy Vary.

Za řadu let samostatnosti a nezávislosti v Sokolově a Chebu dospěl rozvoj nabídky služeb pro občany takové úrovně za níž se nemusí obě města vůbec stydět. Naopak, dostupné a kvalitní služby s potenciálem pro budoucnost nejen pro své zaměstnance jsou dobrou vizitkou, kterou se mohou dnes právem pyšnit.

Společnost SOTES s.r.o. svým občanům nabízí :

 • svoz odpadu
 • čistota města
 • sběrný dvůr
 • veřejná zeleň
 • pohřebnictví
 • údržba komunikací
 • veřejné osvětlení
 • správa sportovišť

Společnost CHETES s.r.o. zajišťuje tyto služby:

 • správa a údržba veřejné zeleně
 • čištění města a nakládání s odpady
 • provozování Sběrného dvora a služby TAXI odpad
 • správa a údržba veřejného osvětlení a světelné signalizace
 • správa a údržba dopravního značení
 • správa a údržba místních komunikací + zimní údržba
 • správa, údržba a obnova městského mobiliáře, dětských hřišť, kašen, pítek, studní, vodovodních kanalizačních přípojek apod.
 • poskytování prací, dodávek a služeb spojených se správou objektů a domovního fondu ve vlastnictví města Chebu
 • správa a údržba sportovních zařízení a sportovně-rekreačních areálů, provoz zimního stadionu, bazénu

Jak prosté…, když se chce…