25. července 2024

zprávy z Karlovarského kraje

Manžel karlovarské političky Tůmové pobírá milionové odměny z městské pokladny za „poradenství a konzultační služby“

REKLAMA

Doba covidová, energetická krize a rekordní inflace nutí spousty lidí, firem i státních institucí k nebývalým úsporným opatřením. Bohužel to asi neplatí pro paní Tůmovou a jejího manžela Ing. Vladimíra Tůmu, kteří si zajišťují vylepšování rodinného rozpočtu z peněz nás, obyčejných daňových poplatníků.

Jak jinak si vysvětlit jednu z jejich uzavřených smluv, a to konkrétně smlouvu o poskytování konzultačních služeb mezi KAMem (Kancelář architektury města) a Ing. Vladimírem Tůmou? Jde o smlouvu, kde si KAM objednal od pana Ing. Tůmy konzultační a poradenské služby ve vztahu ke strategickým projektům Města, koordinaci projektů celoměstského významu. Samo o sobě se nejedná o nic neobvyklého, kdyby KAM nezaměstnával již několik lidí, kteří by v rámci svého pracovního poměru měli mít dostatečnou odbornost, schopnosti a vzdělání takovou činnost pro KAM vykonávat. Ovšem, co je na celé této smlouvě nejvíce zarážející, tak to je sjednaná odměna, ve výši 2.323.200 Kč bez DPH (800 Kč bez DPH za každou odpracovanou hodinu) na rok 2022.

No, a aby toho nebylo náhodou málo, podobnou smlouvu má Ing. Tůma podepsanou i se samotným statutárním městem Karlovy Vary. Tato smlouva se liší pouze tím, že oprávněná osoba (Ing. Tůma) může účtovat 500 Kč,- bez DPH za každou odpracovanou hodinu a měsíčně může být cena plnění maximálně 30.000 Kč,- bez DPH. Smlouva je uzavřena na podnikatelské a manažerské poradenství v celkové konečné výši 1.108.300 Kč ,- bez DPH za období od 1. 7. 2020 do 31. 12. 2022. A jak pravil „klasik“, „dámy a pánové, nechci se vás dotknout, ale kdo z vás to má?“ Tímto ale tento bizarní příběh nekončí. Pan Ing. Vladimír Tůma je manželem dlouholeté karlovarské političky a zastupitelky města Karlovy Vary, paní Ing. Michaely Tůmové (Karlovarská občanská alternativa – KOA), která velice často vystupuje v rámci zasedání zastupitelstva města Karlovy Vary, jako opoziční politička, kárá stávající vedení města za nedostatečnou hospodárnost v mnoha ohledech.

Zajímalo by nás, jak toto její mentorování zapadá do výše uvedených manželových „podnikatelských“ zájmů. V tomto případě je potřeba udělat výjimku, paní zastupitelko? Pokud obě sumy sečteme, vychází nám částka 3.431.500 Kč,- bez DPH za období od 1. 7. 2020 do 31. 12. 2022. To tedy znamená, že pan Ing. Tůma si přijde za předmětné období na pravidelných 114.383 Kč,- bez DPH měsíčně! Manželka pana Tůmy, Ing. Michaela Tůmová (Karlovarská občanská alternativa – KOA) má dle našich informací v komunálních volbách v říjnu letošního roku vést hnutí KOA jako jeho leader, a tím se ucházet o post primátorky našeho města…

Autor: karlovarky.cz/redakce foto: web hnutí KOA


Mnozí členové hnutí KOA jsou nepřímo prostřednictvím firem nebo přímo propojení půpeční šňůrou na veřejné rozpočty, které dlouhá léta aktivně vysávájí. Současný hetman Kulhánek čerpal dlouhá léta veřejné peníze přes časopis „Promenáda“ nejen z městských peněz.

Copyright © Všechna práva vyhrazena | Newsphere by AF themes.