Rozhovor s Janou Mračkovou Vildumetzovou

REKLAMA

K aktuálnímu dění v Karlovarském kraji svolila k rozhovoru Jana Mračková Vildumetzová, poslankyně parlamentu ČR a krajská zastupitelka za hnutí ANO.

Krátce po ustavení nové koalice na Karlovarském kraji došlo k diskriminačnímu krácení dotací pro seniory s tím, že přednost dostávají projekty v oblasti kultury, které v minulosti v Karlových Varech zjevně sloužily k politické prezentaci primátora města a současného hejtmana Karlovarského kraje Petra Kulhánka.

Protože se zdá, že rozpočtové trendy neinvestičních projektů se přesouvají na Karlovarský kraj a Karlovy Vary jsou po osmileté vládě hnutí KOA zjevně ekonomicky na dně, zeptali jsme se na několik otázek členky největšího opozičního klubu, poslankyně parlamentu ČR a krajské zastupitelky za hnutí ANO, Jany Mračkové Vildumetzové.


Co vidíte jako příčinu dlouhodobého zamrznutí státních investic v Karlových Varech, které na rozdíl od Sokolova a Chebu nemají dodnes vlastní obchvat města?

Pro město Karlovy Vary a potažmo Karlovarský kraj je obchvat krajského města určitě důležitým úkolem. Jako nejvyšší prioritu ale  vnímám dostavbu dálnice D6, kterou se v době naší vlády na krajském úřadě povedlo rozhýbat a dostat do stadia realizace dvou úseků, které se již otevřely a to obchvat Řevničova a úsek Řevničov – Nové Strašecí v délce cca 10 km,  v červenci bude hotový úsek obchvat Lubence v délce 5 km.  Nyní je třeba pohlídat, aby byly dodrženy slíbené termíny zahájení realizace jednotlivých zbývajících úseků a samozřejmě jednat o co nejrychlejším napojení dálnice D6 na německou dálniční síť. Dostavba dálnice D6 je z pohledu dopravy a našeho kraje nejdůležitější státní investicí. Zároveň je nutné ohlídat výjimku pro úsek Karlovy Vary – Cheb, kde se jezdí bez dálničního poplatku. Tato výjimka má platit až do úplného dokončení dálnice D6.

Jak vnímáte lokální politická hnutí z pohledu rozvoje strategické infrastruktury?

Nepřísluší mně hodnotit jednotlivá politická hnutí. Mohu hodnotit jen současnou krajskou vládu, která dle mého názoru často chybuje a dělá rozhodnutí, která se mohou kraji takříkajíc vymstít. Rozvoj strategické infrastruktury by měl být v našem kraji plánován v souladu s projekty, které budou v kraji realizovány v rámci útlumu těžby hnědého uhlí, k čemuž má pomoci Fond spravedlivé transformace. Tento fond je opravdu velkou šancí pro náš region, pokud ji promarníme, žádná jiná už nepřijde. Musím se přiznat, že se procesu transformace v podání současné krajské vlády trochu bojím a vnímám některé kroky jako špatné a z pohledu transformace nesplňující očekávané parametry.  Velmi se obávám toho, aby kraj současným nastavením opět nesklouzl do éry ROP Severozápad, ale to bohužel zjistíme až za nějakou dobu.

Jaké projekty budou realizovány v Karlovarském kraji v rámci strukturálně postižených krajů?

Krajská vláda hejtmana Petra Kulhánka připravila projekty jako je Agentura pro transformaci Karlovarského kraje, Centrum kompetence lázeňství nebo projekt Kulturní a kreativní odvětví. Jsem přesvědčena, že tyto projekty nejsou projekty strategické a v žádném případě nesplňují parametry transformace. A to jsou právě výše zmíněné obavy, že nám takříkajíc ujede vlak, projekty nebudou schváleny a proces transformace skončí fiaskem.

Jsou změnou projektu revitalizace Císařských lázní ohroženy státní dotace, nebo jejich krácení?

Císařské lázně jsou velmi citlivá otázka. Mnoho let se nedařilo tento projekt prosadit, najit pro něj financování, politickou podporu ani kladná stanoviska dotčených orgánů. Nám se vše podařilo a rekonstrukci této architektonicky velmi cenné památky jsme zahájili a měli ji plně pod kontrolou. Zajistili jsme státní dotace, všechna povolení, kladná stanoviska památkářů a mnoho dalšího. Rekonstrukce začala a mě by ani ve snu nenapadlo, že přijde někdo, kdo bude chtít všechnu danou práci zničit.  Nebylo jednoduché projít zdárně celý přípravný proces a přijde mi neskutečně riskantní do schváleného procesu zasahovat, snažit se ho měnit a riskovat zamítavá stanoviska dotčených orgánů, vracení dotací a v konečném důsledku třeba i nedokončení celé rekonstrukce. To je špatná cesta a hrozně tenký led. I proto jsem žádala hejtmana, aby za zdárnou rekonstrukci Císařských lázní ručil svojí funkcí. Ten odmítl a tak se musíme všichni nechat překvapit, jak tohle dopadne….

Je současná krajská koalice v čele s hejtmanem Kulhánkem rozpočtově odpovědná s ohledem na aktuální  přesouvání finančních prostředků v rámci neinvestičních dotací s krátkodobými efekty s ohledem na seniory?

Otázka seniorů a vůbec přerozdělování přebytku krajského hospodaření bylo bohužel jen demonstrací síly vládnoucí koalice. A bohužel ta síla mnohdy vítězí nad zdravým rozumem. V otázce seniorů nemůžeme souhlasit s tím, aby jim byly seškrtány peníze na jejich aktivity. To považujeme za rozhodnutí, které se již několik jednání zastupitelstva snažíme změnit, neboť senioři jsou nejpočetnější skupinou obyvatel a musíme udělat maximum, aby právě senioři byli aktivní. Všichni přeci víme, že čím déle je senior aktivní, tím déle tady s námi může být. Škrtat se může úplně jinde, ale to bohužel krajští radní nechtějí slyšet. Navíc tady musím zmínit, že na krajských účtech je našetřeno z minulých let mnoho peněz, které by tam měly zůstat, případně by měly být rozumně investovány a to nejlépe po shodě napříč politickým spektrem.


Náš rozhovor zakončíme oblíbenou střelnicí otázek…

Co o Janě nevíte?
  • Pivo nebo víno? Ani pivo ani víno
  • Lyže nebo kolo? Lyže i kolo
  • Kluci nebo holky? Kluci
  • Hranolky nebo brambory? Brambory
  • Káva nebo čaj? Čaj

 


NÁZORY A KOMENTÁŘEPOLITIKARUBRIKA OBČANA

Hejtman Kulhánek je svérázný hospodář  

Kamarádi v médiích vyrobili monstrum, bez politického obsahu. Bývalý novinář bez čitelného politického ukotvení hejtman Kulhánek…