14. června 2024

zprávy z Karlovarského kraje

Z Karlovarského kraje zní falešné tóny

To, co občané v Karlových Varech dostali po osmiletém  mávání Kulhánkovo taktovky, je město s obrovským vnitřním dluhem, narostlými mandatorními výdaji, přebujelou a neefektivní administrativou prorostlou politickými trafikami, které se plíživě přesouvají na Karlovarský kraj.
REKLAMA

KVL satirická fotokoláž 

Karlovarský kraj má historicky nejvyšší zůstatky na účtech. To, že samochála smrdí, lež má krátké nohy a falešné tóny se dlouho poslochat nedají si štěbetají stěhovaví ptáci, kteří už dlouhá léta houfně opouští rodné Karlovarsko.

„Oproti původně plánovanému rozdílu příjmů a výdajů ve výši – 928,7 milionu korun se nakonec ve skutečnosti podařilo vytvořit plusový výsledek ve výši 403,9 milionu,“ vytroubil vítězoslavně kamarádům a bývalým kolegům novinářům do médií hejtman Petr Kulhánek (KOA, TOP09 , STAN a další podle toho jak se hodí). Už jen podle soustavného politického přeběhlictví je na první pohled jasné, že současný  hejtman se flexibilně točí podle větru jako rokouhvička na věži. Jakou váhu má slovo takového člověka a jak dlouho platí si může každý předsatvit sám.
Hlavním důvodem pozitivní ekonomické bilance jsou nejen vyšší výnosy sdílených daní, na které nemá Kulhánek vůbec žádný vliv, ale také úspory na straně výdajů ve výši cca 13 procent, které se zdají být jen tupými škrty v rozpočtu.

Každý průměrný ekonom dobře ví, že skutečná stopa dobrých ekonomických opatření se v rozpočtové sféře projeví po delší době, zpravidla až po několika letech, takže Kulhánkovi ekonomické recepty budou konzumovat občané nejdříve za rok.

zdroj : idnes

Hlasitý mediální a rozkulhaný povyk, který spustil hejtaman Kulhánek je ve skutečnosti z velké části zásluhou jeho předchůdců, kteří rozpočet připravili a nikoliv jeho samotného. Za tak šlendriánský a demagogický mediální výstup ekonomického sebechvástání s vyfabulovanými čísly, by se musel stydět každý student ekonomie.

Už v minulosti se Kulhánek pravidelně, bez mrknutí oka chlubil často cizím peřím a přisvojoval si úspěchy svých koaličních partnerů, které hned vzápětí přes své kamarády dobře mediálně prodal. 

Možná se jedná jen o další špinavou politickou přípravu půdy vychytralého politika Kulhánka s obrovskou nenasytností po moci, který chce kandidovat do senátu a vyhodit ze sedla oblíbeného senátora Jana Horníka. To všem ukáží primárky už začátkem března.

Laciné žonglování s milióny šlo Kulhánkovi vždy velmi dobře, ale skutečné výsledky práce pro lidi, které ovlivňoval z pozice primátora v Karlových Varech bez přerušení dlouhých osm let, přinesly městu jen zmar a dluhy.

Důkazem je fakt, který jasně ukazuje na to, že současné zadlužení Karlových Varů ve výši 750 miliónů je způsobeno hlavně dlouhodobě zanedbaným hospodařením ve financování infrastruktury, která zchátrala až do stavu, kdy hrozilo uzavření například mostů. Politici, kteří Kulhánka vystřídali, mohli jen s hrůzou pohlédnout na dokonale vyleštěné dno městské pokladny, kterou jim Kulhánek po „rozkulhaném hospodaření“ zanechal.

Kraj pod vedením Kulhánka plánuje utratit finance do nových dotačních titulů, z nichž se jeden týká oblastí zapsaných na seznam UNESCO, či podpořit částkou 5,2 milionů korun projekt nového krematoria v Doupovském Hradišti. Dále se budou sypat veřejné peníze do soukromého cestovního ruchu a lázeňství. Další miliony korun chce  mnohokoalice rozdat do obnovy a využití kulturních památek a památkově hodnotných objektů. Všechny linky vedou spíš k nakupování hlasů, než k představení skutečné vize, které by zlepšila kvalitu života občanům nejchudšího kraje a hanebně zadlužených Karlových Varů.

To, co občané v Karlových Varech dostali po osmiletém  mávání Kulhánkovo taktovky, je město s obrovským vnitřním dluhem, narostlými mandatorními výdaji, přebujelou a neefektivní administrativou prorostlou politickými trafikami, které se plíživě přesouvají na Karlovarský kraj. Občané nejchudšího kraje, kteří budou mít na vstupné, se mohou radovat z navyšování veřejných peněz do rozpočtů pro herce a muzikanty. Asi nejvíce dostane oblíbený Karlovarský symfonický orchestr, kde má hejtman členy svého hnutí KOA, mnoho politických vazalů a voličů přímo závislých na veřejných penězích, které jim soustavně o proti jiným veřejným organizacím Kulhánek nesmyslně a vytrvale navyšuje.

Copyright © Všechna práva vyhrazena | Newsphere by AF themes.