Tají Kulhánek data o čerpání miliard korun?

Na základě naší hlasité kritiky a nesouhlasu s postupem vedení kraje v procesu transformace se hejtman snažil svolat pracovní jednání zastupitelstva. To je ze své podstaty neveřejné a nedají se na něm přijímat žádná zásadní rozhodnutí,“ vysvětluje rozdíl mezi pracovním a mimořádným jednáním zastupitelstva krajská opoziční zastupitelka a poslankyně Parlamentu ČR Jana Mračková Vildumetzová.

Čtěte více

Prodraží opravu Císařských lázní politici z orchestru?

Komunita okolo Karlovarského symfonického orchestru, pro který se vestavba sálu má realizovat patří mezi politické přívržence právě současného hejtmana Kulhánka. V dlouhodobě apolitickém hudebním tělesu se v současné době rekrutuji politici z hnutí KOA, ve kterém je Kulhánek dlouholetým členem.

Možná právě zpolitizování Karlovarského symfonického orchestru a navázaní voličů na hudební lobby si v Karlových Varech vynutilo zásahy do rozběhnutých stavebních prací. Za vlády Kulhánka byl neziskový KSO o proti jiným organizacím města Karlovy Vary velmi výrazně dotován z rozpočtu města.

Čtěte více