14. června 2024

zprávy z Karlovarského kraje

První diskusní fórum města v roce 2019

mmkv.cz

REKLAMA

Pojďte diskutovat o městě a jeho problémech. První výběr témat pro anketu proběhne v rámci již tradičního Fóra města Karlovy Vary ve středu 10. dubna od 17 hodin v sále Alžbětiných lázní za účasti představitelů města a jeho organizací.

Z diskusí u kulatých stolů a následného hlasování vzejdou témata, která budou prověřena hlasováním na internetu i prostřednictvím anketních lístků. Výsledkem bude žebříček deseti problémů.

Součástí programu Fóra města Karlovy Vary bude prezentace výsledků minulé ankety a stav řešení problémů vzešlých z loňského hlasování. První rok svého působení shrne Kancelář architektury města Karlovy Vary.

Fórum v Alžbětiných lázních bude řešit zejména celoměstská témata. Problémy jednotlivých čtvrtí pak budou předmětem místních diskusních fór. Jejich první série proběhne v dubnu a květnu, druhá je naplánována na podzim.

Osm problémů města Karlovy Vary – výsledky hlasování v roce 2018

1. Bazén Thermal

2. Bytová výstavba pro mladé lidi + nedostatek míst pro seniory v domově důchodců

3. – 4. Atraktivní podněty pro přivedení lidí do Karlových Varů

3. – 4. Zázemí pro mladou generaci

5. Veřejný prostor – ulice, náměstí, parky

6. Motivace občanů k udržování čistoty

7. Cestovní ruch a lázeňství – veřejné lázně, Vřídlo

8. Doprava v klidu

Témata k diskusi v rámci Fóra města Karlovy Vary 2019:

občan a úřad –  životní prostředí a čistota města – kultura, sport, volný čas – zdravý životní styl, prevence, zdravotnické služby – podnikání, ekonomika a cestovní ruch – vzdělávání a osvěta – sociální problematika, bydlení a sociopatologické jevy – doprava

Termíny jarní série místních diskusních fór:

  • 24. 4. Stará Role, Počerny (ZŠ Truhlářská)
  • 15. 5. Bohatice (Karlovarská teplárenská)
  • 22. 5. Drahovice, Olšová Vrata, Hůrky (ZŠ J. A. Komenského)
  • 29. 5. Cihelny, Doubí, Dvory, Tašovice (ZŠ 1. máje)

Začátky jsou stanoveny na 17. hodinu. Místní diskusní fóra v dalších čtvrtích proběhnou v podzimních měsících.

Zdroj: Magistrát města Karlovy Vary

Copyright © Všechna práva vyhrazena | Newsphere by AF themes.