Hroznětín směr Ostrov

REKLAMA

13.dubna 2023 kolem čtvrt na deset se sešlo na horním nádraží třináct turistek, aby si vyjely vlakem do Hroznětína. Zakoupily si jízdenku do stanice Hroznětín zastávka. Nastoupily do lokálky, která stála na první koleji. Ten s nimi vyjel kolem půl desáté směr Merklín. Dvacetiminutová cesta byla příjemná. V Hroznětíně zastávka vystoupily a daly se zeleně značenou turistickou lesní cestou. Bylo pod mrakem, ale hlavně jim nepršelo. Došly na náměstí v Hroznětíně a pokračovaly dále.

Dorazily až k místu, kde dříve stála kaplička. Po jejím rozpadnutí na tom místě byl v roce 2015 vztyčen pomníček s křížkem.

Pokračovaly polní cestou, až došly k Flaschnerově kapličce.

Tam se vypráví o sedlákovi, po němž je tato  kaplička pojmenovaná. Byl to zlý člověk, který se upsal ďáblovi. Když měl odevzdat duši ďáblovi, tak se schovával, kde mohl. Ďábel ho ale našel a odnesl ho komínem ve skalách do pekla. Toto obávané místo bylo obyvateli opředeno dalšími strašidelnými příběhy. Proto zde postavili kapličku na obranu před temnými silami.

U té kapličky se děvčata nasvačila a odpočinula si. Po svačině se vydaly polní cestou, která byla zabahněná a samá kaluže. Došly k malému statku, kde domácí zvířata brouzdala v bahnitém terénu.

Pokračovaly směrem na Ostrov. Cesta byla samá louže, ale hlavně jim nepršelo. Šly kolem Kfelského rybníku, který je soukromý. Prošly silnicí obcí Kfely.

Na kraji vedle vodního příkopu je významné stavení Münchhof a dvůr s panským sídlem. Podle jména Minchhof lze usuzovat, že jej založili tepelští premonstráti. O přímém vzniku se ale žádné doklady nedochovaly. Dnes jej rekonstruuje soukromý majitel.

 

Dále šly přes most a pod ním teče řeka Bystřice. Z mostu pokračovaly na Staré náměstí v Ostrově. Dnešní turistiku měly dobrodružnou, samá vodní překážka. Na Starém náměstí si došly tradičně na kafíčko a zákusek a čtyři turistky na oběd. Po skvělém občerstvení šly k zámečku na autobus. Tím přímo odjely do Karlových Varů k Tržnici a tam se rozloučily.