Spor o KV Arenu město opět prohrálo

REKLAMA

S největší pravděpodobností končí řadu let trvající soudní spor, který vyvolala koalice pod vedením hnutí KOA v čele se současným primátorem Petrem Kulhánkem. Ten drží taktovku města v ruce bez přestání již sedmý rok. Soustavně oprašované téma KV Arény vyneslo opakovaně do politiky v Karlových Varech řadu politiků z občanských iniciativ, ale soustavné papouškování toho stejného pořád do kola se časem každý doslova přejí.

Ve sporu Nejvyšší soud České republiky definitivně odmítl dovolání Města Karlovy Vary, které se domáhalo zaplacení téměř 600 milionů korun po zhotovitelích multifunkční KV arény, kterou v roce 2009 dokončilo sdružení firem Syner, Bau-stav a Metrostav.  Během dlouhých osmi let na KV aréně již skončily i veškeré záruky a celý komplex bude čekat krom pravidelných revizí i plán, který by měl hospodárně řešit provozní náklady a údržbu na další léta.

Soudy z počátku konstatovaly, že KV Arena zůstává v majetku města, a druhou část sporu, tedy žádost Karlových Varů, aby  stavební firmy uhradily  šestisetmilionový rozdíl v předražené stavbě,  v těchto dnech Nejvyšší soud  nadobro ukončil.

Po šesti letech končí neúspěchem jeden z největších soudních sporů, který iniciovali od počátku politici ve složení tehdejší koalice v čele s hnutím KOA, Kotkovou Alternativou, TOP 09, Ocojimjde.

„Prvoinstanční i odvolací soud konstatovaly, že smlouva o dílo na výstavbu haly je od samého počátku neplatná. Ani jeden soud však nepřiřkl městu žádné peníze,“uvedl primátor  Kulhánek, který se ve věci sporu angažoval od samého počátku.

Na  město rozsudek Nejvyššího soudu ještě nedorazil. KV Arena, za kterou město zaplatilo více než miliardu korun díky vyvolaným soudním sporům asi znovu výrazně zatíží městskou pokladnu, protože Ondřej Pacelt, mluvčí firmy S group holding, divize firmy Syner uvedl, že soud nižší instance musí nyní vyčíslit náklady dlouholetého soudního řízení, které město stavebním firmám za prohraný spor  bude muset následně zaplatit.

Z aktérů tehdejší  koalice, která iniciovala podání žaloby  je dnes ve vládnoucí městské koalici už jen hnutí KOA, které stálo u sporu od počátku podání žaloby.