Čeští kandidáti do eurovoleb absolutně ignorují zásadní evropské hodnoty

REKLAMA
Kampaň „Svobodná a spravedlivá Evropa“ žádá kandidáty v evropských volbách, aby podporovali základní hodnoty Evropské unie: respektování lidské důstojnosti, svobody, demokracie, rovnosti, právního státu a dodržování lidských práv.
  • Transparentnější a odpovědnější Evropa
  • Rovnější a inkluzivnější Evropa
  • Evropa, která je více řízena lidmi

Čeští kandidáti pro eurovolby však tyto přísliby nepodepsali.

KDO DOSTANE LETOS ČERVENOU KARTU?