14. června 2024

zprávy z Karlovarského kraje

Politická agitka za městské peníze

REKLAMA

Zneužívání veřejných webových stránek města Karlovy Vary pro politickou agitaci si rychle osvojili politici z populistického projektu hnutí ANO, kteří se tak za peníze občanů města bez okolků politicky prezentují.

Zatím, co dříve stačila občanům města pouhá užitečná informace, kde a kdy budou kontejnery, tak dnes se přímo na webu města předvádí i “odpadkový politik”, který občanům radí,  jak odpadky správně vyhodit. Ano, bohužel. Takhle daleko jsou ANO politici schopni zajít a často i mnohem dál.

Když si každý porovná, co politici z hnutí ANO naslibovali, a co skutečně udělali, tak kromě dluhů blížících se k miliardě korun, které budou občané města splácet do roku 2035 je to spíš jedna ostuda za druhou. Od personálních čistek s totalitními prvky, dosazování trafik pro kamarády a spřízněné politiky, předražené zakázky po aroganci moci toho nejhrubšího zrna.

Ano chlubit se cizím peřím je tak české.

A jak vlastně takový řitní alpinismus pro nehloupé voliče za městské peníze vypadá?

„Smyslem akce je eliminace vzniku černých skládek, kam spadá i odložení nepotřebných věcí ke kontejnerům na komunální nebo tříděný odpad. Postavit vyřazené židle k popelnici s tím, že se možná ještě někomu budou hodit, není správné řešení,“ apeluje radní pro dopravu a životní prostředí Martin Dušek. „Snažíme se obyvatelům města nakládání s odpadem maximálně usnadnit a tím jim i ušetřit náklady za svoz směsného komunálního odpadu. Platba za něj je totiž v Karlových Varech odvislá od velikosti nádoby a četnosti svozu. Není tedy stanovena na osobu. Vedle husté sítě kontejnerů na separaci plastů, papíru a skla v příštích týdnech výrazně navýšíme počet nádob na drobný kovový odpad, v dubnu zahájíme sezónu svozu bioodpadu. Obyvatelé města mají k dispozici kontejnery na textil, elektroodpad a tuky z domácností,“ vyjmenovává radní Martin Dušek. Více na …


“Snad se na stránkách města neobjeví z pera ANO politiků návod k tomu, jak mají karlovaráci používat tři mořské mušle.” 

 

Copyright © Všechna práva vyhrazena | Newsphere by AF themes.